Werkgevers die de Arbeidsinspectie geen informatie verschaffen over een mogelijk illegale werknemer kunnen in de toekomst een boete krijgen van 8000 euro per illegale werknemer.

Die boete is even hoog als wanneer een bedrijf daadwerkelijk een illegale werknemer in dienst zou hebben. Van Hoof streeft ernaar de boete in de eerste helft van 2006 in te voeren. Dit staat in een brief die staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van Hoof wil zo voorkomen dat werkgevers er voordeel bij hebben als werknemers zich niet willen of kunnen legitimeren, zodat moeilijker kan worden vastgesteld of ze illegaal zijn. In de praktijk blijkt dat werkgevers op die manier proberen boetes te ontlopen. De Arbeidsinspectie heeft er nu nog hulp van de politie bij nodig om werknemers in die gevallen te dwingen om mee te werken.

Van Hoof wil onderzoeken of dit middel ook gebruikt kan worden bij de bestrijding van 'nep-zelfstandigen'. Sinds de toetreding van de Midden- en Oost-Europese lidstaten tot de Europese Unie kunnen zelfstandige eenpersoonsondernemingen in het kader van het vrij verkeer van diensten zonder vergunning in Nederland aan de slag. In de praktijk misbruiken malafide werkgevers dit door zogenaamd gebruik te maken van diensten van zelfstandigen, terwijl in feite sprake is van een relatie tussen een werkgever en werknemer. Het kost de Arbeidsinspectie veel tijd en moeite om dat aan te tonen. Van Hoof laat nu nagaan of werkgevers met behulp van een boete verplicht kunnen worden te bewijzen dat er sprake is van een echte zelfstandige (bijvoorbeeld met behulp van de rekeningen of een overeenkomst).

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular