Het Functioneel Parket is met het
Amsterdamse havenbedrijf Shipdock b.v. een transactie, ter hoogte
van € 10.000,-, overeengekomen om strafvervolging te
voorkomen.

In oktober 2005 is er tijdens het
droogzetten van een schip bij het havenbedrijf een fout gemaakt bij
het losdraaien van ballastpluggen. Er werd een plug van de olietank
aangezien voor een plug van de waterballasttank. Door het dichten
van het gat konden de pompen niet direct worden stilgezet. Hierdoor
kwam een behoorlijke hoeveelheid olie in het IJ terecht.

Na een klacht over deze vervuiling is de
KLPD, onder leiding van het Functioneel Parket, een onderzoek
gestart.

Naar aanleiding van het voorval heeft het
bedrijf aanpassingen op beleidsmatig, procedureel en
organisatorisch vlak doorgevoerd waarmee dergelijke voorvallen in
de toekomst voorkomen kunnen worden.

Het bedrijf Shipdock b.v heeft sinds 5
augustus 2005 nieuw management en is niet eerder met justitie in
aanraking geweest.

bron:OM