Vanaf maandag 5 februari start ISS
Landscaping Services in opdracht van ProRail met het kappen van
circa 250 bomen langs het spoor in Baarn. Deze bomen staan op grond
van ProRail, langs het spoor tussen de Amsterdamse Straatweg en het
station van Baarn. De betreffende bomen staan dicht bij het spoor
en hebben door de storm op 18 januari 2007 stormschade geleden of
kunnen bij een volgende storm schade en/of gevaarlijke situaties
opleveren. Vanwege de veiligheid heeft ProRail er daarom in overleg
met de gemeente voor gekozen om de bomen te kappen. De
werkzaamheden starten op 5 februari en duren circa drie weken. De
bomen staan aan beide kanten van het spoor op grond van ProRail. De
straten die evenwijdig aan dit deel van het spoor lopen zijn de
Gerrit van der Veenlaan, Uytenbosch, een deel van van de Bruglaan
en een stukje van de Prinses Marielaan. De mensen die in deze
straten wonen en uitzicht op het spoor hebben, hebben een
persoonlijke brief ontvangen om hen te informeren over de
werkzaamheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met
behulp van een hoogwerker. De hoogwerker staat aan de buitenkant
van het spoor. Bomen die niet bereikt kunnen worden met een
hoogwerker worden gekapt met behulp van boomverzorgers.

ProRail was eind 2006 al gestart met het
inventariseren van alle bomen op eigen terrein langs de spoorlijn
tussen Weesp en Amersfoort, tussen Amersfoort en Utrecht en tussen
Utrecht en Maarn. De bomen worden geïnspecteerd, op kaart
ingetekend, gesnoeid of eventueel gekapt. Op veel plekken in
Nederland staan bomen in de omgeving van het spoor. Breekt er een
tak af of, nog erger, valt er een boom op het spoor, dan kan dit
voor zeer gevaarlijke situaties voor het treinverkeer zorgen, en
voor vertragingen. ProRail wil dus voorkomen dat er takken of bomen
op het spoor terecht komen. Daarnaast wil ProRail de
‘zichtlijnen’ voor machinisten groter maken. ProRail is
daarom gestart met het verder verbeteren van het onderhoud aan de
spoorbermen. Vanwege de storm die in januari over Nederland raasde,
is besloten om de circa 250 bomen bij Baarn vooruitlopend op de
inventarisatie te kappen.

bron: ProRail