De medewerkers van de belastingdienst
verzwaren de acties voor een goede cao voor de rijksambtenaren. In
het hele land nemen zij nu twee dagen, op maandag en dinsdag 26
en27 maart, de telefoon niet op. Ook de ambtenaren van de
belastingtelefoon in de regio.s Groningen, Leeuwarden, Hengelo,
Apeldoorn, Heerlen en Eindhoven beantwoorden telefoontjes van
burgers en bedrijven niet meer. Daarnaast worden op bijna geen
enkel belastingkantoor sofi-, loonbelasting- of btw-nummers
verstrekt.

De bonden zullen hun leden bij de
belastingdienst oproepen om niet te werken op de extra ingelaste
zaterdagen in de maand april. Dat gebeurt in eerste instantie op
basis van vrijwilligheid. Mochten ambtenaren gedwongen worden te
werken op de extra zaterdagen in april, dan zullen de bonden voor
die dagen een staking uitroepen.

De actievoerende vakbonden Abvakabo FNV,
CNV Publieke Zaak, CMHF en AC, beseffen dat burgers en bedrijven
hinder zullen ondervinden van deze actie. Zij zien zich genoodzaakt
over te gaan tot hardere acties omdat overleg, over een cao voor de
rijksambtenaren, met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken,
uitblijft.

Ook het gevangenispersoneel gaat over tot
hardere acties. In diverse penitentiaire inrichtingen worden
12-uursstakingen gehouden. Op maandag in Amsterdam op diverse
locaties. Op dinsdag 27 maart staken de gevangenismedewerkers in
Amsterdam/Havenstraat, Utrecht/Nieuwersluis en Utrecht/Wolvenplein.
Woensdag is Tilburg aan de beurt en vrijdag 29 maart staken de
medewerkers van penitentiaire inrichting Zuid-Oost in Sevenum.

De rijksambtenaren beginnen aan de elfde
actieweek voor een fatsoenlijke cao.

bron:FNV