De vakbonden FNV KIEM en CNV Dienstenbond hebben de directie van Aldipress (distributie van tijdschriften) een ultimatum gesteld. Als het bedrijf niet uiterlijk 15 juli a.s. om 12.00 uur toezeggingen doet ten aanzien van een aantal CAO-punten, komen er acties.

Na vijf onderhandelingsronden willen FNV KIEM en CNV Dienstenbond dat er eindelijk goede afspraken in de CAO komen over de beloning van avond- en nachtwerk voor full- en parttimers, over een uitkering van à‹? 232,- per jaar als compensatie van de vervallen premiespaarregeling en over de verdeling van de premie voor het prepensioen. Verder willen de bonden een loonsverhoging van 1,25% per 1 juli 2005. De oude CAO liep 1 juli 2004 af.

Kernprobleem is dat de directie, in het budget voor 2005, veel te weinig ruimte heeft gereserveerd voor verbetering van arbeidsvoorwaarden en daardoor tegen vrijwel alle voorstellen die geld kosten, nee zegt. Werknemers en bonden zijn daar kwaad over. Te meer daar Aldipress de premiespaarregeling al uit het budget heeft geschrapt en de daling van het ziekteverzuim met 1% het bedrijf ook een besparing oplevert.

FNV KIEM en CNV Dienstenbond werpen de directie verder voor de voeten dat het contract met de eigenaar, uitgeverij Sanoma, de arbeidsvoorwaarden onder druk zet. Doordat de opdrachten van Sanoma aan Aldipress weinig opleveren is er minder ruimte voor personeelskosten. Het maakt Sanoma immers niet uit of ze haar winst zelf behaalt, of bij haar dochter Aldipress.

Werknemers vinden dat ze al zeer soepel zijn door hun bereidheid de gevraagde loonsverhoging van 1,25% pas halverwege dit jaar te laten ingaan. Bovendien zijn ze bereid de toeslagen voor onregelmatig werk (matrixtoeslagen) voor parttimers en uurloners niet al dit jaar, maar pas per 1 januari 2006 in te voeren. Dat is een jaar later dan bij deze onderhandelingen is voorgesteld. Hier komt bij, dat personeelsleden en bonden laaiend zijn over het feit dat de werkdruk de laatste jaren alleen maar gestegen is en de directie daar in de praktijk niets aan doet.

Medewerkers en bonden zijn deze opstelling van de directie zat. Dat hebben ze al laten merken door een lijst met 195 handtekeningen op te halen en aan te bieden. Op 23 juni jl. bleek dat de directie zich daar weinig van aantrekt. Daarom hielden de bonden vorige week actiebijeenkomsten in de vestigingen in Duiven, Amsterdam en Utrecht. Daar bleek een grote bereidheid om de eisen van bonden door middel van acties kracht bij te zetten.

bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular