ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91 en FBZ stellen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een ultimatum. In een uiterste poging om een cao-akkoord Gehandicaptenzorg af te sluiten, hebben de bonden de VGN nog de tijd gegeven tot 13 januari 13.00 uur. Mocht er dan niet tegemoet gekomen zijn aan de eisen, dan zullen acties volgen. Op 8 februari 2005 zijn de onderhandelingen gestart over een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. Het hele jaar zijn er regelmatig gesprekken geweest. Ondanks de vele onderhandelingsrondes is het tot op heden niet gelukt een akkoord af te sluiten.

De bonden hebben de VGN vandaag per brief het volgende ultimatum gesteld. Uiterlijk op vrijdag 13 januari 2006 om 13.00 uur moeten de volgende eisen zijn ingewilligd:
- Een CAO met een looptijd van 1 januari 2005 tot 1 oktober 2006,
- Per 1 januari 2005 een structurele salarisverhoging van 1 %,
- De eindejaarsuitkering per 2005 structureel verhogen met 0,55% naar 5%,
- Per 1 januari 2006 een structurele salarisverhoging van 2 %,
- Per 1 januari 2006 een premieverdeling PGGM van 50/50,
- Per 1 januari 2006 een werkgeversbijdrage van 2/3 van de IZZ-premie voor de basis aanvullende regeling,
- Verbetering van de vergoeding van reiskosten,
- De invoering van een persoonlijk opleidingsbudget,
- Afspraken over sociaal beleid, waaronder een hoofdstuk medezeggenschap.
Als uiterlijk vrijdag 13 januari 2006 13.00 uur niet aan de eisen van de bonden tegemoet is gekomen, zijn zij genoodzaakt door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen.
bron:FNV