ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en de MO-Groep hebben het Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief geschreven waarin zij motiveren waarom het ministerie voor de CAO die is afgesloten tussen de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BKN) en De Unie geen ontheffing moet verlenen.

ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak, samen vertegenwoordigen zij ruim 16.000 leden in de Kinderopvang, hebben op 14 maart 2005 een CAO Kinderopvang 2005 afgesloten met de MO-Groep, de werkgeversorganisatie in de kinderopvang. De andere werkgeversorganisatie, de BKN, heeft met vakbond De Unie een tweede CAO Kinderopvang afgesloten. De Unie vertegenwoordigt nog geen 100 in de branche werkzame leden en is dus absoluut niet representatief. De BKN heeft niet willen ingaan op verzoeken van ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak om als representatieve vakbonden tot dit overleg toegelaten te worden.

De nu ontstane situatie is er een waarbij binnen een branche twee CAO's naast elkaar bestaan. Deze onwenselijke situatie zorgt voor verstoring van de arbeids- en concurrentieverhoudingen en voor een negatieve invloed op de ontwikkeling van de branche.
De tussen de BKN en De Unie afgesloten CAO is zowel in materieel als immaterieel opzicht een duidelijk minder arbeidsvoorwaardenpakket dan de representatieve bedrijfstak-CAO. Dit werkt uiteraard concurrentievervalsing in de hand. Daarnaast vinden ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak het onjuist dat voor hun leden die toevallig werken bij een werkgever die lid is van de BKN een ander, minder, arbeidsvoorwaardenpakket zou gelden. Dat een aantal werkgevers zijn lid van zowel de BKN als de MO-Groep versterkt de verwarring alleen maar.
De negatieve invloed op de ontwikkeling van de branche wordt zichtbaar door de afwezigheid van de BKN bij allerhande ontwikkelingen, met name op het gebied van arbeidsomstandigheden- en arbeidsmarktbeleid. Zo was de BKN niet betrokken bij het arboplusconvenant Kinderopvang. Dit convenant is afgesloten tussen de MO-Groep, ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en SZW. Tevens ontbrak de BKN bij het opzetten van een fonds voor het voeren van arbeidsmarktbeleid.

Onder andere om bovengenoemde redenen bepleiten ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en de MO-Groep, als representatieve partijen, dat het ingediende AVV-dispensatieverzoek door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt afgewezen. Een gezamenlijke brief met daarin uitleg van de overwegingen is ... verstuurd aan het ministerie.

bron:ABVAKABO FNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular