Voor het eerst sinds sinds de jaren
vijftig van de vorige eeuw zal aanstaande zondag 10 juni weer een
processie door de straten van Dokkum gaan. Die dag viert het bisdom
Groningen Leeuwarden de Bonifatiusdag, ter herdenking van de
patroon van het bisdom.

Relieken en wierook

In de processie, die vanaf de parochiekerk
aan de Hoogstraat naar de Bonifatiuskapel zal trekken, worden de
relieken van Bonifatius meegedragen. De bisschop en zijn
vicarissen, de misdienaars met wierook, kaarsen, kruis en vlaggen
en de aanwezige pastores lopen in hun liturgische gewaden mee in de
stoet naar de plaats waar de heilige in 754 werd vermoord.

Processieverbod

De processietraditie die al eerder in
Utrecht – Willibrordprocessie - en Amsterdam –
Sacramentsprocessie - is hersteld komt nu ook in Dokkum weer tot
leven. In Dokkum bestaat sinds ruim 70 jaar het processiepark bij
de Bonifatiuskapel. Dat park is ingericht omdat er tot 1983 boven
de grote rivieren in principe een processieverbod bestond op de
openbare weg. Alleen in plaatsen zoals het Noord-Hollandse Laren,
waar voor 1848 al jaarlijks een processie werd gehouden, mochten de
gelovigen nog door de straten trekken. Het verbod is al lange tijd
geleden ingetrokken, maar tot nu toe was er in het noordelijke
bisdom weinig belangstelling voor oude rooms-katholieke
gebruiken.

Eucharistie en biecht

Rond het middaguur begeeft de stoet zich
zingend en biddend in de richting van de Bonifatiuskapel, waar mgr.
Eijk aansluitend zal voorgaan in een eucharistieviering. In het
Bonifatiuspark is ook gelegenheid om te biechten. In een aparte
tent in het park kan men het Allerheiligst Sacrament aanbidden.

bron:RKK