Minister Bos van Financiën
informeerde de Tweede Kamer begin maart 2007 over de voortgang die
marktpartijen en maatschappelijke organisaties tot op heden hebben
geboekt met hun initiatief om tot een uitbreiding van
schuldenregistratie te komen. Belangrijk onderwerp bij de voortgang
betreft de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het
burgerservicenummer of de gemeentelijke basisadministratie. Dit om
tot eenduidige identificatie in de registratie te kunnen komen. Bos
schrijft daarover: 'Aangezien de toegang tot het GBA een
belangrijke voorwaarde is voor het slagen van het initiatief heb ik
de initiatiefnemers toegezegd om daar waar dat nodig is op dit
terrein hulp te zullen bieden.'

Over de registratie van schulden bij de
overheid heeft de minister van Financiën destijds toegezegd
met de betrokken ministeries in overleg te zullen treden. Ook over
het verloop van deze gesprekken wordt de Kamer in de brief nader
geïnformeerd. Op 25 april 2007 heeft de vaste kamercommissie
Financiën, samen met die van OCW, Justitie en VROM een
Algemeen Overleg over dit onderwerp met de minister van
Financiën en de minister van Justitie.

Aedes maakt namens de corporatiebranche
deel uit van de initiatiefgroep. Andere deelnemers zijn DSB-Groep,
het Leger des Heils, de gemeente Tilburg namens de VNG. Nederlandse
Vereniging van Banken, de Vereniging van Financieringsondernemingen
in Nederland, De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, de
Thuiswinkelorganisatie en EnergieNed.

bron:AEDES