Vice-minister-president Bos heeft na
overleg in de ministerraad een vlaginstructie uitgegeven ter
gelegenheid van de aanstaande geboorte van het derde kind van Zijne
Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden.

Deze instructie houdt in dat de
Nederlandse vlag met oranje wimpel wordt gevoerd op hoofdgebouwen
van de rijksoverheid en van de diensten, instellingen en andere
publiekrechtelijke lichamen die ressorteren onder de
rijksoverheid.

Na de officiële bekendmaking van de
geboorte van het kind via een communiqué van de
Rijksvoorlichtingsdienst wordt de Nederlandse vlag met oranje
wimpel gevoerd tot zonsondergang. Indien de officiële
bekendmaking plaatsvindt na 16.00 uur, wordt de Nederlandse vlag
met oranje wimpel tevens de volgende dag gevoerd.

Mocht de geboorte van het kind door de
Rijksvoorlichtingsdienst officieel worden bekend gemaakt op een
zondag of een algemeen erkende feestdag, dan vindt het voeren van
de Nederlandse vlag met oranje wimpel plaats op de eerstvolgende
dag die geen zondag of erkende feestdag is.

Indien de officiële bekendmaking
plaatsvindt na 16.00 uur en de volgende dag een zondag of een
algemeen erkende feestdag is, wordt de Nederlandse vlag met oranje
wimpel tevens gevoerd op de eerstvolgende dag na de bekendmaking
die geen zondag of algemeen erkende feestdag is.

De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties zal provincies en gemeenten vragen deze
vlaginstructie te volgen. Een soortgelijk verzoek zal de minister
van Buitenlandse Zaken doen aan de buitenlandse diplomatieke
vertegenwoordigingen in Nederland. Voor particulieren, bedrijven en
instellingen geldt de instructie niet. Desgewenst kunnen zij deze
vlaginstructie volgen.

bron:RVD