Tijdens de hedenmiddag te Papendrecht gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster nv, zei bestuursvoorzitter R. van Gelder dat de gang van zaken bij de onderneming in de eerste maanden van 2005 een verbetering vertoonde ten opzichte van 2004. Zowel de omzet als de orderinstroom lagen op een hoger niveau dan vorig jaar en ook de orderportefeuille steeg. Hoewel prijsniveaus in de markt nog stagneerden, verbeterde het bedrijfsresultaat zich enigszins, mede als gevolg van kostenbesparingen en een betere vlootbezetting van de sleephopperzuigers. 

Met de toenadering tussen Singapore en Maleisië ziet Van Gelder gestage voortgang in de oplossing van de stagnatie van de landaanwinningswerken in Singapore, hoewel voor hernieuwde zandleveranties op dit moment nog geen groen licht bestaat. 
 
Van Gelder: 
Ik ben positief gestemd, de eerste maanden waren bemoedigend. Er hangt veel werk boven de markt, echter de timing is nog onzeker. 
 
Van Gelder kon, gezien de nog voortbestaande onzekerheden, geen concrete uitspraken doen ten aanzien van de resultaatverwachting 2005. Hij herhaalde de eerder uitgesproken verwachting dat Boskalis dit jaar een hogere omzet en een betere vlootbezetting zal behalen en een gezonde kasstroom zal genereren. 
 
Corporate Governance 
Aan het einde van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders legden drs. M.W. Dekker en J. Aalberts, voorzitter respectievelijk lid van de Raad van Commissarissen, hun functies neer. De heer Dekker is gedurende zestien jaar commissaris bij Boskalis geweest, waarvan het laatste jaar als voorzitter. De heer Aalberts is gedurende vier jaar commissaris bij Boskalis geweest. Per dezelfde datum heeft de Raad van Commissarissen de heer M. Minderhoud tot haar voorzitter benoemd. 
 
Dividend 
Boskalis betaalt uit het resultaat over 2004 een dividend van EURO 0,75 per aandeel. Dit dividend zal naar keuze worden uitbetaald in contanten of stock dividend. Het dividend zal vanaf 2 juni 2005 betaalbaar zijn. 
 
Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.  
 

bron:KON BOSKALIS WESTMINSTER

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular