Baggerbedrijf Koninklijke Boskalis Westminster nv maakt bekend dat zij twee omvangrijke opdrachten heeft verworven in Rusland. In St. Petersburg zal Boskalis een nieuw toegangskanaal vanuit zee aanleggen; in Varandey is Boskalis betrokken bij de aanleg van twee oliepijpleidingen van circa 20 kilometer elk in de Barentszee. De totale contractwaarde van de projecten bedraagt circa EURO 75 miljoen.

De opdracht in St. Petersburg wordt uitgevoerd voor de Russische overheid (Rosstroy) en is onderdeel van een grootschalig project ter bescherming van St. Petersburg tegen overstroming. Hiertoe wordt een waterkeringsdam aangelegd alsmede een nieuwe toegangsgeul naar St. Petersburg vanuit de Golf van Finland. De werkzaamheden van Boskalis betreffen de aanleg van de nieuwe vaargeul, alsmede het verleggen en verdiepen van een aantal kabels die de nieuwe geul kruisen. Voor deze opdracht zal Boskalis twee (middel-) grote sleephopperzuigers inzetten, alsmede specialistisch materieel voor de harde grond ter plekke (backhoes). De uitvoering start in september 2006 en loopt tot eind november 2007, met een onderbreking gedurende de winter.

Het project in Varandey vormt onderdeel van de olie-exportactiviteiten van de Russische oliemaatschappij Lukoil. De twee pijpleidingen dienen voor het transport van olie, van de wal naar een olieterminal circa 20 kilometer in zee, alwaar tankers langszij komen om de olie te laden. De leidingen worden op een maximale waterdiepte van 20 meter in de zeebodem aangelegd. Voor deze opdracht zal Boskalis haar grote sleephopperzuiger Oranje inzetten. De uitvoering loopt van eind augustus tot eind november 2006, wanneer de Barentszee weer dichtvriest.

Deze projecten zijn een mijlpaal voor Boskalis, dat nog niet eerder projecten van dergelijke omvang in Rusland heeft uitgevoerd. De Russische baggermarkt ontwikkelt zich positief, vooral gedreven door energieprojecten aan de noordkust en projecten in maritieme infrastructuur.

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief haar aandeel in partnerships) ruim 7.000 medewerkers in dienst.

bron:Boskalis