In samenwerking met het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen doneert de Stichting Bossers & Cnossen Fund 130 pc’s aan de MZUMBE Universiteit in Tanzania. De computers zijn afkomstig van de Hanzehogeschool en worden op dit moment per schip vervoerd naar Afrika.
Donderdag 29 juni zijn de 130 pc’s door de medewerkers van Bossers & Cnossen in de zeecontainer geladen en op een binnenvaartschip naar Rotterdam gezet. Naar verwachting komen de pc’s 27 juli in Tanzania aan. Daar worden ze ingezet op de faculteit Public Administration and Management. De contacten met Tanzania zijn gelegd door de heer Marc Petit, Sr. ICT Consultant bij het Rekencentrum van de RUG. Voor het Bureau buitenlandse zaken verricht hij werkzaamheden voor diverse buitenlandse universiteiten, waaronder de MZUMBE universiteit in Tanzania. Naar aanleiding van een ICT assessment bij deze universiteit is Bossers & Cnossen benaderd voor een offerte voor de levering van pc’s. Op dat moment is de heer Petit gewezen op het Bossers & Cnossen Fund. Het aantal en het soort pc’s dat het Fund kon leveren sloot goed aan bij de behoefte van de MZUMBE universiteit.
De computers zijn afkomstig van de Hanzehogeschool. Daar zijn zij een aantal jaar geleden geleverd door de RC shop, destijds onderdeel van het Rekencentrum. De nieuwe computers voor de Hanzehogeschool worden geleverd door Bossers & Cnossen. De Hanzehogeschool zorgde voorheen zelf voor de levering van de afgeschreven pc’s aan het goede doel. Dankzij de goede samenwerking met Bossers & Cnossen en de kennisname van het Bossers & Cnossen Fund is er voor gekozen om de pc’s te doneren aan Bossers & Cnossen. Naast de donatie aan Tanzania staat er ook al een container klaar voor verzending naar Colombia. Ook deze pc’s zijn afkomstig van de Hanzehogeschool. Dit project is ontstaan naar aanleiding van een afstudeerproject. Hieruit is een selectiemodel ontstaan dat de meest geschikte landen voor donatie selecteert. Op basis hiervan is Colombia geselecteerd.

Over de stichting:
De Stichting Bossers & Cnossen Fund is, evenals Bossers & Cnossen B.V., onderdeel van de Bossers & Cnossen Groep. De Stichting Bossers & Cnossen Fund heeft als doel om zowel in financiële als facilitaire zin de tweede en derde wereld te ondersteunen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Primair is er gekozen voor het onderwijs, secundair voor de zorg. De branches waarin Bossers & Cnossen actief is, met name zorg, educatie en overheid, kenmerken zich door grote afnamevolumes en zorgvuldig geplande vervangingsinvesteringen. Als gevolg hiervan worden er regelmatig grote hoeveelheden systemen ingeruild die in technisch opzicht nog lang niet afgeschreven zijn. Pc’s worden in Nederland na drie of vier jaar al afgeschreven. Op dat moment zijn ze vaak nog prima te gebruiken, zeker in de derde wereld. Ieder jaar vinden zo’n drie à vierduizend computers hun weg terug naar Bossers & Cnossen. Deze retourstroom wordt gescheiden in drie groepen: te vernietigen, te verkopen en te doneren. De opbrengsten van de verkopen worden gebruikt voor de vernietiging van ICT-schroot en voor fundraising. Met het geld worden de belangrijkste zaken, zoals bijvoorbeeld het transport, bekostigd.

Over het rekencentrum:
Het Rekencentrum (RC) is het centrum voor informatie- en communicatietechnologie dat hoogwaardige IT-diensten aanbiedt, primair aan de Rijksuniversiteit Groningen, secundair aan onderwijsinstellingen en derden in de noordelijke regio.

bron:Bossers & Cnossen