De bij Bouwend Nederland aangesloten ondernemingen verplichten zich tot maatschappelijk verantwoord gedrag. Dat is de kern van een bestuursverklaring die het bestuur van de bouwvereniging vandaag heeft vastgesteld.   
 

De kernwaarden die volgens Bouwend Nederland horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn in ieder geval: 
-       naleving van nationale en lokale wet- en regelgeving; 
-       integer en transparant handelen bij uitvoering van bedrijfsactiviteiten; 
-       zich onthouden van activiteiten die het imago en de belangen van de bedrijfstak en de maatschappij kunnen schaden; 
-       streven naar kwaliteit en duurzaamheid van de (on)gebouwde omgeving bij het nemen van beleidsbeslissingen en het ondernemen van bedrijfsactiviteiten.  
 
Met de verklaring geeft de sector ook aan zich verder te willen professionaliseren en zich adequaat op te stellen in het maatschappelijk verkeer.  
 
Klachten van derden over activiteiten die niet in lijn zijn met de bestuursverklaring zullen worden behandeld door onafhankelijke deskundigen. Het advies van deze deskundigen is bindend voor het bestuur van Bouwend Nederland. Mogelijke sancties zijn maatregelen om de overtreding te beëindigen en te voorkomen tot beëindiging van het lidmaatschap en royement.  
 
Bouwend Nederland blijft haar leden onverminderd oproepen zich aan te sluiten bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid door de bedrijfscode in te voeren en toe te passen. 

bron:Bouwend Nederland