(Persbericht) Minister Donner heeft besloten de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit uit te stellen tot 1 april of 1 juli 2012. Dit omdat er te weinig toetsende ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht beschikbaar zijn die op basis van het nieuwe Bouwbesluit plannen kunnen beoordelen. Het nieuwe Bouwbesluit moet de regelgeving minder complex maken. Op een aantal punten zal het huidige Bouwbesluit daardoor zelfs worden versoepeld. Dit wil overigens niet zeggen dart interpretatie van het nieuwe Bouwbesluit dan ook gemakkelijk is. Het aantal voorschriften is weliswaar tot circa à©à©nderde teruggebracht maar omvat nog steeds 349 pagina‘˜s! Voor ondernemers in de bouw zoals De Klussenier heeft het besluit gevolgen. Zo kan hij een verbouwing en of renovatie zonder tussenkomst van de gemeente realiseren. Daarbij zal hij nog meer op de hoogte zijn van wettelijke regelgevingen betreffende een verbouwing en een project van A tot Z in een eigen hand kunnen houden.
Eisen voor verbouwingen zijn duidelijker geworden. Het ´verbouwniveau; is nu zonder tussenkomst van de gemeente vast te stellen waardoor de indiener niet langer afhankelijk is van de gemeente voor het krijgen van een ontheffing. Dit is bijvoorbeeld makkelijk bij het hergebruiken van kantoorpanden tot woningen.
Er is een nieuwe systematiek voor brandveiligheidseisen. De Nederlandse aanduiding voor brandvoortplantingsklasse die uitgaat van klasse 1 t/m 4, wordt in het nieuwe Bouwbesluit vervangen door euro-brandklasse A t/m D, waarbij de bepalingsmethode iets gewijzigd is.
Gebruiksvoorschriften worden eenvoudiger
De aannemer heeft waarschuwingsfunctie als het gaat om strijdigheid met een Bouwbesluit. U bent verplicht om toepassingsfouten op de tekening te melden. Doet u dit niet dan kunnen er moeilijkheden ontstaan bij aansprakelijkheidsvraagstukken: Veel kleinere en middelgrote bouwbedrijven denken dat het Bouwbesluit alleen een zaak is voor ontwerpers en architecten. Dit is een misvatting. Het vernieuwde bouwbesluit sluit daarom goed aan bij het profiel van veelzijdige vakman De Klussenier.
De formule heeft meer dan 200 aangesloten zelfstandig ondernemers die als Klussenier in hun eigen regio werkzaam zijn. Nieuwsgierig naar je eigen mogelijkheden? Kijk voor meer informatie op www.eigenbedrijf.klussenier.nl.