Een minachting van de bouwvakker. Zo betitelen de bouwbonden het bod dat werkgevers vandaag presenteerden tijdens het cao-overleg voor de bouw (200.000 werknemers inclusief kantoorpersoneel).

Werkgevers hadden naar eigen zeggen een ruimer mandaat, maar niets bleek minder waar. Flexibeler werken. Een uitgekleed vroegpensioen, waardoor mensen veel langer moeten doorwerken. Afschaffen van de seniorendagen. Afschaffen van de vakantiebon. Afschaffen van het vorstverlet. Afschaffen van de reisurenregeling. Verslechtering van de afspraken over uitzendarbeid. Wachtdagen en een lager loon bij ziekte. Kortom: op alle fronten moeten werknemers inleveren. Werknemers in de bouw gaan er door deze verslechteringsvoorstellen ruim tweehonderd euro per maand netto op achteruit.  
De leden hadden de bonden ruimte gegeven voor een ultieme poging om er met praten uit te komen. Deze poging is vandaag op niets uitgelopen. Acties zijn daardoor onontkoombaar geworden. De bonden zullen op korte termijn een ultimatum versturen. 

bron: FNV bouw