Bouwend Nederland, bij monde van
voorzitter Elco Brinkman, is flink teleurgesteld in de uitspraak
van de Raad van State over de verbreding van de A4. Brinkman: "Wij
vrezen dat steeds vaker onderzoek na onderzoek moet worden gedaan
om een plan te kunnen realiseren. Dit gaat ten koste van
leefbaarheid, mobiliteit en economische groei. De
voorbereidingstijd van dit soort projecten is 10 tot 15 jaar en
neemt alleen maar toe. Dat is absurd lang, we moeten zorgen dat de
voorbereidingstijd tot normale proporties wordt teruggebracht."

Op 25 juli heeft een uitspraak van de Raad
van State ertoe geleid dat de verbreding van de A4 tussen
Zoeterwoude en Hoogmade voor onbepaalde tijd moet worden
uitgesteld. Hoewel Rijkswaterstaat een luchtkwaliteitonderzoek
heeft uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Besluit
Luchtkwaliteit 2005, heeft de Raad van State geoordeeld dat dit
niet voldoende is. De Raad oordeelde dat ook onderzocht moet worden
wat de invloeden zijn op het onderliggende wegennet. Niet alleen
voor de toeleidende wegen, maar ook provinciale en gemeentelijke
wegen die nu - mogelijk - drukker of rustiger zullen worden.
Daarnaast moet worden onderzocht hoe de luchtkwaliteit zich
ontwikkelt als de A4 niet wordt verbreed.

Rijkswaterstaat zal zo spoedig mogelijk
een nieuw, nog uitgebreider, onderzoek doen naar de luchtkwaliteit.
Hierna zal een nieuw tracébesluit worden vastgesteld. Dit
alles vertraagt het project verder. Op het betreffende traject
rijden dagelijks 100.000 auto's, die ernstige hinder ondervinden
van de bottleneck tussen Zoeterwoude en Hoogmade. Het verbreden van
de A4 is een belangrijke stap om de leefbaarheid en de
bereikbaarheid van de Randstad te verbeteren.

De vertraging rond dit project staat
helaas niet op zichzelf. In 2006 is tweederde (16 van de 24)
geplande wegprojecten vertraagd als gevolg van problemen rond de
luchtkwaliteit; dit blijkt uit het Meerjarenprogramma
Infrastructuur & Transport, waarvan de evaluatie van 2006
onlangs aan de Tweede Kamer werd gezonden.

bron:Bouwend Nederland