De raadslieden kraakten het onvolledige strafdossier en het onderzoek,
dat nog niet is afgerond. Verder gaven zij aan nog vele uren nodig te
hebben om het recente bewijsmateriaal te controleren.

De rechter bepaalde echter dat het verdere onderzoek tijdens de vele zittingen kan plaatsvinden: de
bouwfraude zaak loopt nog tot half mei.

Als getuigen worden onder andere nog gehoord de groep ambtenaren die
'klokkenluider' Bos heeft genoemd, Bos zelf en de voorzitter van het
College van
Procureurs-Generaal van het OM, J. de Wijkerslooth.

Bron: Openbaar Ministerie