Volgens de NEPROM, de vereniging van
projectontwikkelaars, beschuldigt Vereniging Eigen Huis de
bouwsector ten onrechte van laksheid bij diefstal op de bouwplaats.
Ook is er volgens de ontwikkelaars geen sprake van dat de kosten
als gevolg van diefstal bij de woningkopers worden verhaald.

Vereniging Eigen Huis stelt in haar
verenigingsblad dat bouwbedrijven weinig doen aan preventie van
diefstal op de bouwplaatsen. Volgens VEH zouden de kosten worden
doorberekend aan woningkopers en zou de bouwsector er zelfs beter
van worden door de

schade tevens te claimen bij hun
verzekeraar. Dietmar Werner, voorzitter van de NEPROM, wijst de
kritiek resoluut van de hand. 'De bouwsector doet juist veel aan
preventiemaatregelen, waardoor het diefstalpercentage in afgelopen
jaar zelfs met bijna 20 procent daalde'

Ook de kritiek van VEH dat de ondernemers
de kosten in rekening zouden brengen bij de klant verwijst de
NEPROM naar het land der fabelen. NEPROM-voorzitter Werner: 'Hoge
kosten bij een bouwproject door diefstal gaan rechtstreeks ten
koste van de winst van de bouwer. Zij kunnen de kosten van diefstal
niet verhalen bij de ontwikkelaar of de woningkoper, want de
bouwprijzen en verkoopprijzen zijn vooraf vastgelegd. Ook bij
aanbestedingen zijn bouwers die de laagste kosten hebben als gevolg
van lagere diefstalpercentages degenen die de grootste kans hebben
om de aanbesteding te winnen.'

De NEPROM-voorzitter spreekt zijn
verbazing uit over de onzorgvuldige berichtgeving van VEH over
diefstal op de bouwplaats. 'In veel gevallen ervaren wij
Vereniging Eigen Huis als een redelijke en goed geïnformeerde
gesprekspartner. In dit geval slaat VEH de plank volledig mis.'
Ook zijn de ontwikkelaars verbaasd dat zij deze onjuiste
berichtgeving via de pers moeten vernemen, in plaats van in het
reguliere overleg, dat zij regelmatig met VEH voeren.

bron:Neprom