De meeste bouwvrouwen hebben het prima naar hun zin in hun werk. Ze
hebben er ook absoluut geen hekel aan om in een mannencultuur te
werken. Toch is het interessant om af en toe ook eens andere vrouwen in
de bouwsector te ontmoeten. Om ervaringen uit te wisselen, te
netwerken, voor de herkenning en om van elkaar te leren.

Bouwradius Vrouwen in de bouw biedt die mogelijkheid middels het
organiseren van een landelijke bijeenkomst voor bouwvrouwen op 16 april
2005 in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Meer informatie en
het programma is te vinden op www.vrouwenindebouw.nl.De
informatiemarkt wordt dit jaar groter opgezet dan voorgaande jaren. En
bouwvrouwen krijgen ook zelf de gelegenheid om bijzondere projecten te
laten zien. Verder ook vele workshops zoals De vrouw als succesvolle
ondernemer of Inzicht in jezelf. Een andere mogelijkheid is het krijgen
van persoonlijk advies van verschillende specialisten op het gebied van
opleidingen en werk. Voor de vrouwen die niet willen praten maar doen
zijn er ook activiteiten buiten gepland zoals een restauratieworkshop.
De landelijke bijeenkomst is bedoeld voor meisjes en vrouwen die werken
op de bouwplaats of in kaderfuncties. Maar ook vrouwen die bezig zijn
met een bouwopleiding of nieuwsgierig zijn naar uitdagende
mogelijkheden in de bouw zijn zeker op hun plek op 16 april in Arnhem.
 

Bron: BOUWRADIUS