Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven is zwaar
teleurgesteld in het kabinetsbesluit van vanmiddag om niet akkoord te
gaan met een fonds waaruit claims van opdrachtgevers tegen
bouwbedrijven kunnen worden betaald.  

 
Afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over een dergelijk
fonds. Eerder deze week leek het erop dat de bouwsector en alle
betrokken partijen het eens zouden kunnen worden. De bouw zou 50
miljoen euro in een fonds storten; overheidsopdrachtgevers zouden
daaruit een bedrag krijgen en dan afzien van hun claims. Daarenboven
zou de bouw 15 miljoen betalen om innovatie en verandering in de sector
te bevorderen.  
Vandaag besloot het kabinet het bedrag onvoldoende te vinden. Volgens
Bouwend Nederland is dit merkwaardig, omdat over de ordegrootte van het
bedrag na intensief overleg met betrokken ministers al eerder
overeenstemming was bereikt.   
 
De overheid dwingt de bouwbedrijven nu in een situatie van lange
juridische procedures, waardoor het niet mogelijk is snel schoon schip
te maken.   
In de procedures zullen overheidsopdrachtgevers met bewijzen moeten
komen dat ze bij projecten teveel hebben betaald aan bouwbedrijven. De
bedrijven ontkennen dat sprake is geweest van prijsopdrijving, maar
wilden tijd- en energievergende lange procedures vermijden.  
Bouwend Nederland hoopt dat in een overleg tussen parlement en kabinet
alsnog de redelijkheid van het aanbod van de bouwsector wordt
onderkend, waardoor partijen nu eindelijk weer kunnen gaan bouwen.

Bron: BOUWEND NEDERLAND