De Bovenregionale Recherche Noord- en
Oost-Nederland heeft dinsdag 23 januari vier mannen aangehouden op
verdenking van telecommunicatie-fraude en deelname aan een
criminele organisatie. Naar schatting werd er landelijk in 2005 en
2006 voor een paar miljoen euro gefraudeerd met Nederlandse
SIM-kaarten op het Nederlandse netwerk.

In Amsterdam werden een 37-jarige en een
30-jarige man uit deze woonplaats aangehouden. Ook een 37-jarige
man uit Rotterdam en een 24-jarige man uit Almere zijn in hun
woonplaats aangehouden. Daarnaast zijn in vijf woningen van de
verdachten (4x Amsterdam en 1x Almere) en twee bedrijfspanden
(belhuizen) in Amsterdam doorzoekingen verricht. Luxe goederen,
administratie, mobiele telefoons en honderden SIM-kaarten zijn
aangetroffen en voor nader onderzoek in beslag genomen.

Begin 2006 is de Bovenregionale Recherche
een onderzoek gestart naar aanleiding van een eerder onderzoek naar
telecommunicatiefraude en aangiften/meldingen van diverse mobiele
netwerkaanbieders (telecomoperators) en politie-instanties in
Nederland. Op grote schaal werden meestal jonge mensen geronseld
abonnementen af te sluiten bij (legale) belwinkels. Met een eigen
identiteitsbewijs, een vals of vervalst exemplaar, werden
abonnementen afgesloten voor een vergoeding van ongeveer €
50,- per abonnement. Hen werd voorgehouden dat ze geen rekeningen
zouden ontvangen van toekomstige belkosten. De verkregen mobiele
telefoons en SIM-kaarten werden afgegeven aan de ronselaars, die op
hun beurt de telefoons en SIM-kaarten inleverden bij de verdachten.
De verdachten bleken exploitant van diverse 0900-nummers.
Vervolgens werden SIM-kaarten op verschillende frauduleuze wijzen
ingezet door de verdachten. Inkomsten werden gestort op rekeningen
van bedrijven waaraan de verdachten gelieerd waren.

Zo werd er bijvoorbeeld met de SIM-kaarten
gebeld naar 0900-nummers, waarvoor per gesprek of minuut een
bepaald bedrag in rekening werd gebracht door de netwerkaanbieder.
De netwerkaanbieder (telecomoperator) is, na aftrek van eigen
kosten, verplicht een vastgesteld tarief te betalen aan de
exploitant van een 0900-nummer (in dit geval de
verdachte/fraudeur). Omdat de verdachten belden naar eigen
0900-nummers, kwamen de inkomsten ten goede aan eigen rekeningen.
Daarnaast werden de belkosten in rekening gebracht bij de
geronselde mensen die het abonnement hadden afgesloten. Waren deze
personen onvindbaar, dan werden de kosten oninbaar, en dat leidde
weer tot een schadepost voor de netwerkaanbieder. Zowel de
geronselde (jonge) mensen als de netwerkaanbieders zijn slachtoffer
van dergelijke delicten.

Het fenomeen telecommunicatiefraude is een
internationaal probleem dat bij opsporingsdiensten steeds meer
aandacht krijgt. De Bovenregionale Recherche Noord- en
Oost-Nederland houdt zich in ons land bezig met deze vorm van
fraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Openbaar
Ministerie in Zwolle-Lelystad.

bron:Politie Flevoland