Dat blijkt uit het jaarverslag dat donderdag werd gepresenteerd.Dadergroepen die zich in meerdere politieregio's bezighielden met vooral aangifte gerelateerde criminaliteit en bepaalde vormen van fraude waar bedrijfsleven en burgers direct last van hadden konden veel sneller en effectiever worden aangepakt. Met andere woorden: de burgers en het bedrijfsleven zagen onmiddellijk resultaat van de inspanningen van de BR, bijvoorbeeld doordat oplossingspercentages voor bepaalde delicten, zoals woninginbraken of ramkraken drastisch omhoog gingen, goederen werden terug gevonden en maatregelen ter voorkoming van dit soort zaken konden worden genomen. Dit leidde tot direct voelbare verhoging van de veiligheid met betrekking tot die delicten.

Nu de BR-eenheden op volle toeren draaien blijkt een indrukwekkende productie gerealiseerd te worden.

Een paar voorbeelden:

Er werden 136 nieuwe projectvoorstellen ingediend.
Er waren 177 lopende onderzoeken.
Er werden 97 onderzoeken afgerond.
Er werden 670 verdachten aangehouden.
Er werden 1169 zaaksdossiers gevormd, met daarin per zaaksdossier vaak tientallen strafbare feiten.
Er zijn 92 ontnemingsvoorstellen gemaakt met een totale waarde van 102.967.890 euro.
Er zijn 293 verdachten vervolgd door het OM. Aan deze verdachten werden in totaal 405 jaren gevangenisstraf, duizenden uren taakstraf en honderdduizenden euro's aan geldboetes en ontnemingen opgelegd.
Bij drie BR-eenheden is vanaf augustus 2004 bijgehouden hoeveel strafbare feiten zijn opgelost; dat bleken er 1417 te zijn. Op basis daarvan kan het totale aantal opgeloste strafbare feiten op enkele duizenden worden geschat. Vanaf dit jaar registreren alle BR-eenheden dit gegeven.

Behalve deze resultaten in opsporing zijn er 29 bestuurlijke rapportages opgemaakt. Deze rapportages bevatten aanbevelingen aan bestuurlijke organisaties en het bedrijfsleven op basis van de verrichte opsporingsonderzoeken. In de meeste gevallen hebben deze rapportages geleid tot maatregelen ter voorkoming van strafbare feiten zoals deze door de BR-eenheden werden onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn de maatregelen die banken hebben genomen om fraude met pin- en betaalpassen te voorkomen en preventieve maatregelen in de transportbranche om ladingdiefstallen te voorkomen.

De meeste onderzoeken van de BR-eenheden richtten zich in 2004 op de volgende vormen van criminaliteit:

Bedrijfs- en woninginbraken.
Overvallen en afpersingen.
Voertuigcriminaliteit en ladingdiefstallen.
Bancaire fraude.
Oplichting en valsheid in geschrift.
Verduistering.
Hypotheekfraude.
Daarnaast werden ook mensenhandel, de handel in vals geld, brandstichting, bedreigingen en de handel in verdovende middelen en vuurwapens aangepakt. Ook werden bijzondere vormen van fraude, zoals telecomfraude en faillissementsfraude onderzocht.

De conclusie in het Jaarverslag BRO is dat 2004 een succesvol jaar voor de BR is geweest. Dit succes is vooral te danken aan de inbedding van de BR-eenheden binnen de regionale politiekorpsen. Vrijwel alle onderzoeksvoorstellen voor de BR zijn afkomstig van de politieregio's.

bron:OM