De zes bovenregionale recherche-eenheden
(BR-eenheden) van de politie waren in 2006 opnieuw succesvol. De
teams losten in 104 onderzoeken ruim 2300 ernstige misdrijven op,
hielden daarvoor 834 verdachten aan en wisten voor bijna acht
miljoen euro aan crimineel geld te ontnemen. De veroordeelde
verdachten kregen in totaal ruim 350 jaar gevangenisstraf. De
gepleegde misdrijven varieerden van ramkraken tot afpersingen en
van woninginbraken tot ladingdiefstallen. Ook werd de zware
financiële criminaliteit, zoals hypotheekfraude
(internet)oplichting en valsheid in geschrifte flink aangepakt.

De cijfers blijken uit het jaarverslag van
het Bovenregionaal Recherche Overleg (BRO). Het BRO stuurt de
bovenregionale recherche aan en is samengesteld uit
vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie (OM), het
Korpsbeheerdersberaad (Kbb), en de Raad van Hoofdcommissarissen
(RHC). Het BRO prioriteert en verdeelt de onderzoeken en bewaakt de
voortgang daarvan.

De zes BR-eenheden zijn sinds 2003 actief
en bestrijden ernstige vormen van criminaliteit die de grenzen van
een politieregio te boven gaan. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om
rondtrekkende roofgroepen of oplichters en over
internetcriminaliteit. Er werken ruim vijfhonderd mensen bij de
BR-eenheden. De teams zijn sinds de oprichting zeer succesvol. Zo
steeg het aantal aangehouden verdachten in 2006 met ruim14 procent
ten opzichte van 2005.

bron:OM