Volgens de gemeente worden er in de bovenwoning verdovende middelen te koop aangeboden en wordt tevens gelegenheid geboden deze verdovende middelen ter plaatse te gebruiken. Deze illegale activiteiten veroorzaken overlast voor omwonenden.

Op de begane was coffeeshop Africa gevestigd. Deze coffeeshop is in het verleden op last van de gemeente gesloten wegens herhaaldelijke overtreding van de Opiumwet. Na sluiting van de coffeeshop heeft de illegale verkoop van verdovende middelen zich echter verplaatst naar de daarboven gelegen woning. Deze activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan.

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht bieden bij een overtreding van het bestemmingsplan het gemeentebestuur de mogelijkheid om de overtreder een zogenaamde last onder dwangsom op te leggen. De gemeente Bergen op Zoom heeft nu bepaald dat per geconstateerde overtreding de overtreders een bedrag van 30.000,- moeten betalen. Dit bedrag kan oplopen tot een maximum van 150.000,-. Als de illegale activiteiten volledig worden gestaakt, is geen betaling verschuldigd. Dit betekent concreet, dat de verkoop van verdovende middelen helemaal moet worden beëindigd.

Het bureau Handhaving van de gemeente Bergen op Zoom wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door het Courageteam. Courage is het project dat is opgezet door Bergen op Zoom en Roosendaal om de drugsoverlast in beide gemeenten te bestrijden.

Het Bureau Handhaving is een nieuw onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het bureau ziet toe op de daadwerkelijke naleving van onder meer de bouw- en milieuregelgeving,
bestemmingsplanvoorschriften, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de met de APV samenhangende regelgeving.

Het Courageteam en het Bureau Handhaving zetten zich in om andere illegale verkooppunten van verdovende middelen in met name woningen tegen te gaan. Er wordt onderzocht, of de hiervoor vermelde procedure ook kan worden gevolgd in andere gevallen, waarin het bestaan van illegale verkooppunten wordt vermoed. Bergen op Zoom heeft op dit moment vier gedoogde coffeeshops, waar in wettelijk beperkte hoeveelheden softdrugs kunnen worden verkocht. Er wordt streng gecontroleerd op het ontstaan van illegale circuits. Waar mogelijk wordt daar direct handhavend tegen opgetreden.

bron:Gemeente Bergen op Zoom

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular