(Persbericht) Door recente uitspraken op rechtszaken is de belastingdienst gedwongen om het importproces te versnellen. De belastingdienst lijkt dit te gaan doen door elke aangifte te accepteren! Je betaalt dus niet meer dan je denkt te moeten betalen... Pas nadat het kenteken wordt afgegeven wordt bekeken of de BPM ook juist was.

Dit nieuws werd afgelopen vrijdag bekend nadat de staatssecretaris vragen hierover beantwoordde die in de tweede kamer door de VVD gesteld waren over dit onderwerp.

Dit lijkt goed nieuws, maar is dit niet. Criminelen zullen hiervan gebruik gaan maken, zij kunnen immers auto's veel goedkoper verkopen dan andere autobedrijven doordat er veel te weinig BPM betaald is en zijn, als de belastingdienst een bijbetaling vereist, mogelijk niet meer op te sporen.

Ook voor de particuliere importeur is dit slecht nieuws. Omdat de belastingdienst er 5 jaar over mag doen om te bekijken of je wel genoeg BPM hebt betaald, weet je nooit zeker of je later van de belastingdienst alsnog een gepeperde rekening zult krijgen!

Zo heeft Anton van Horen, eigenaar van EU-Import, welke jaarlijks voor honderden particulieren en autobedrijven voor meerdere miljoenen euro's de import en BPM-aangifte verzorgd, vastgesteld. Hij heeft de tweede kamer op de hoogte gebracht van zijn bevindingen en heeft hen adviezen aan de hand gedaan.

Tot de nieuwe werkwijze van de belastingdienst op 1 juli 2011 van kracht wordt is er voordat er een kenteken op een auto wordt afgegeven altijd door de belastingdienst vastgesteld of er genoeg BPM betaald was. Voornamelijk de taxateurs vinden dat de door hen verstrekte taxatierapporten door de belastingdienst vertraagd behandeld worden. Het resultaat is echter het doel voorbij geschoten.

Als de nieuwe werkwijze van de belastingdienst niet aangepast wordt is het voor particulieren hachelijk om, al dan niet met een taxatierapport of door iemand anders verzorgde papieren in de hand, zelf naar een BPM-aangiftepunt te gaan en voor eigen rekening en risico BPM-aangifte te doen.