Het is momenteel voor de Brabantse steden nog onduidelijk welke maatregelen er exact getroffen zullen worden, maar dat dit zal leiden tot verdere verschraling van het treinverkeer binnen de regio staat voor hen nagenoeg wel vast. Deze ontwikkelingen baren hen grote zorgen. Daarom hebben de Brabantse BuitenSteden (BBS) de handen ineen geslagen om hiertegen acties te ondernemen. De gemeentebesturen hebben een brandbrief aan de gedeputeerde van verkeer en vervoer, de heer Janse de Jonge van de provincie Brabant geschreven. De gedeputeerde voert als primair gesprekspartner van Rijk en NS, de onderhandelingen ter voorbereiding van een uiteindelijke NS-dienstregeling voor het treinverkeer.

De op til zijnde kwaliteitsverschraling van het huidige netwerk en daaruit voortvloeiende gevolgen voor de automobiliteit kan leiden tot desastreuze problemen in bereikbaarheid binnen de regio en daarbuiten. Het wegvallen cq. schrappen van bepaalde treinverbindingen is daarom ook niet bespreekbaar. Dit geldt zeker voor de huidige grensoverschrijdende verbinding Roosendaal-Antwerpen.

De steden delen de zorg van onze treinreizigers uit de (eu)regio volledig en willen zich nadrukkelijk inzetten voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige verbindingen met Zeeland, Brabant, België à¨n zeker ook de Randstad. Het huidige reizigerspotentieel dat dagelijks gebruik maakt van deze verbindingen is van wezenlijke invloed op het huidige verplaatsingsgedrag van het forensenverkeer.
Naar aanleiding van deze kwestie hebben zij reeds contact gezocht met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS de Provincie en regiogemeenten. NS heeft ons nog eens expliciet laten weten dat niet de gemeenten, maar de Provincie voor hen de gesprekspartner is. De conceptplannen (verschillende scenario's) zullen nog voor de zomervakantie besproken worden, waarna besluitvorming aan het eind van dit jaar zal gaan plaatsvinden.

Naast het overleg met de Provincie Brabant en Zeeland zal er ook verder met de (eu)regiogemeenten worden overlegd om nadere stappen richting Rijk en NS te kunnen zetten. Ook de Provincie Zeeland heeft een eerste schot voor de boeg afgevuurd aan het adres van de minister om kwalitatief hoogwaardige treinverbindingen te behouden met Brabant, België en de Randstad.

Wetende dat de gedeputeerde volop bezig is zijn invloed aan te wenden om de belangen van goede treinverbindingen in en vanuit de provincie te behartigen, vragen de Brabantse BuitenSteden met klem aandacht voor de gevolgen binnen de West-Brabantse regio.
Zij hebben getracht onze zorgen te vertalen in concrete wensen, ervan uitgaande dat de dienstregeling 2007 fors op de schop gaat. Onze wensen zijn de volgende:

* Behoud van de IC-status voor zowel Bergen op Zoom als Roosendaal;
* Behoud van een hoogwaardige en snelle verbinding vanuit Bergen op Zoom en Roosendaal (IC-status) naar de Randstad, inclusief Schiphol en Amsterdam;

* Behoud van een (sneltrein)verbinding vanuit Roosendaal naar Antwerpen CS (Lijn 12) en Zeeland als IC-verbinding;
* Herstellen van een rechtstreekse verbinding vanuit Bergen op Zoom-Roosendaal naar Breda en andere Brabantse steden. Momenteel zijn deze verbindingen slechts mogelijk met overstaptijden van meer dan 10 minuten.

Naast de acties die de Brabantse BuitenSteden ondernemen worden burgers uitgenodigd om reacties op de ontwikkelingen ook aan het adres van de provincie Brabant te laten doorklinken.

bron:Gemeente Bergen op Zoom