Voor curatoren die hun urenverantwoording met een spreadsheet zat zijn is Tijdregistratie voor Curatoren een tijdregistratiesysteem dat hen in staat stelt om tijdregistratie conform de Recofa richtlijnen te voeren. In tegenstelling tot andere urenregistratie programma's is Tijdregistratie voor Curatoren geoptimaliseerd voor faillissementen.
Op het internetadres http://www.voor-curatoren.nl is de eerste Tijdregistratie voor Curatoren gelanceerd welke volledig voldoet aan de Recofa richtlijn. Recofa is de besluitvormende vertegenwoordiging van alle rechtbanken bestaande uit Rechters-Commissaris Faillissementszaken, Insolventies en Surseances. In 2004 heeft de Recofa een richtlijn faillissementen uitgevaardigd, waarin zij strenge eisen aan de urenverantwoording van curatoren oplegt, met als doelstelling verbeterde transparantie en meer inzicht in de tijdsbesteding van curatoren. Tot op heden was er geen adequate oplossing voor de urenverantwoording van de curator die deze richtlijn met zich mee brengt. Daar is door Brains4All nu verandering in gebracht.

Brains4All, een jong en dynamisch bedrijf dat software en websites ontwikkelt specifiek gericht op de vrije beroepsbeoefenaar, komt als eerste met een systeem dat volledig aan de verscherpte richtlijn voldoet. Tijdregistratie voor Curatoren kon binnen korte tijd worden ontwikkeld door toepassing van een wendbaar, transparant en stapsgewijs ontwikkelproces. Tijdregistratie voor Curatoren is specifiek afgestemd op de behoefte die bij curatoren is ontstaan naar aanleiding van de invoering per 1 januari 2005 van de Recofa richtlijn en bedoeld om te gebruiken naast- en in aanvulling op bestaande systemen.

Uitgebreide informatie over werking en achtergronden van Tijdregistratie voor Curatoren vind u op het internetadres http://www.voor-curatoren.nl

Brains4All is een bedrijf waarin meer dan 25 jaar ervaring in de automatisering en internettechnologie is samengebracht. Binnen het team is een sterke affiniteit met vrije beroepsbeoefenaars, zoals juristen en advocaten. Het team van Brains4All heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van internetapplicaties en interactieve websites voor een veelheid aan opdrachtgevers waaronder banken en gemeenten.

Bron:Brains4All B.V.