Aedes, NVM, IVBN en EMMA BV hebben op 28
februari 2007 een brief geschreven naar minister Cramer van VROM.
In deze brief doen zij een voorstel tot aanpassing van invoering
van het energiecertificaat waarbij de administratieve lasten
beheersbaar blijven.

De partijen stellen voor het energielabel
op te stellen op basis van gegevens die bij de gebouweigenaar
beschikbaar zijn, waarbij steekproeven door gecertificeerde
deskundigen de kwaliteit kunnen borgen. Zij zijn tegen een systeem
van centrale afmelding. Verder willen ze bezit integraal kunnen
labelen, dus niet per woning maar per groep woningen van hetzelfde
type. Tenslotte stellen ze voor om gebruik te maken van een
conversie van bestaande energiecertificaten.

De partijen, die samen betrokken zijn bij
vrijwel alle mutaties in huur en verkoop in Nederland, hebben ook
voorstellen gedaan over hoe de voorstellen kunnen worden ingepast
in de wetgeving.

bron:Aedes