VIA Global Talent stimuleert economische groei binnen Europese Unie

Boxtel, 12 november 2007 – VIA, Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars, breidt de ondersteuning van arbeidsbemiddeling binnen Europa uit met VIA Global Talent, dat zich expliciet richt op hoogopgeleiden van buiten de Europese Unie. Deze nieuwe sectie biedt kandidaten en werkgevers ondersteuning op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling en verbetert daarmee de economisch groei binnen de Europese Unie.

VIA Global Talent helpt arbeidsbemiddelaars om hun opdrachtgevers tijdig te voorzien van voldoende hoogopgeleid personeel en ondersteunt hen bij de diverse werkgeversverantwoordelijkheden, zoals huisvesting, integratie en zorgvoorzieningen. Daarnaast heeft VIA Global Talent als doel fiscale en arbeidsrechterlijke belemmeringen op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling op te heffen. Het verenigt daarmee de belangen van werkgevers, werknemers en de overheid.

De noodzaak van het bemiddelen van hoogopgeleiden van buiten Europa wordt steeds groter. Doordat de Europese beroepsbevolking in de komende vijftig jaar met meer dan 15 procent afneemt en het aantal pensioengerechtigden bijna verdubbelt, zal het aantal locale arbeidskrachten ontoereikend zijn voor verdere economische groei. VIA Global Talent ondersteunt Nederlandse uitzend- en detacheringorganisaties bij het terugdringen van het huidige en toekomstig tekort aan arbeidskrachten in Europa.

“Op basis van onze uitgebreide ervaring met de Europese arbeidsmarkt verwachten we een dusdanig sterke vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten, dat arbeidsbemiddeling een steeds sterker internationaal karakter krijgt”, licht voorzitter Bert Bakker toe. “Vanwege de verwachte economische ontwikkelingen is het onvermijdelijk naast laagopgeleiden, nu ook hoogopgeleiden van buiten de EU aan te trekken. Met VIA Global Talent helpen we zowel ondernemers als kandidaten om deze internationale arbeidsbemiddeling te verbeteren."

----------------------
Over de VIA
De VIA vertegenwoordigt de bonafide internationale arbeidsbemiddelaars. De leden van de VIA realiseren minimaal 75% van hun omzet door inzet van buitenlandse werknemers. Zij bemiddelen jaarlijks circa 45.000 buitenlandse werknemers. Het gaat hierbij voornamelijk om Duitsers, Portugezen, Grieken, Polen en Tsjechen. Meer informatie over de VIA is te vinden op: www.via-eu.com.

Voor meer informatie:
Leonie Bosman
Marcommit PR
035-582 27 30
[email protected]