Het centraal station van Almere is zaterdagavond korte tijd gesloten
geweest door een brand bij een eetgelegenheid. Ook het treinverkeer is
korte tijd stilgelegd.

De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan doordat het vet oververhit
raakte. Hierdoor vatte het afzuigsysteem vlam. Een enorme
rookontwikkeling was het gevolg. De politie heeft uit voorzorg het
gebied afgezet, het station afgeloten en het treinverkeer laten
stilleggen. De brandweer had het snel onder controle.

Er waren op dat moment geen klanten in de zaak.

Bron: Politie Flevoland