Giessen-Oudkerk 08-03-2005 - Maandagavond 7 maart brak omstreeks 20.00
uur brand uit in een leegstaande boerderij aan de Bovenkerkseweg. De
gealarmeerde brandweer kon het pand niet meer redden, bij aankomst
sloegen de vlammen reeds uit het dak. Omdat de mogelijkheid bestond dat
er asbest vrijkwam bij de brand, werd omwonenden uit voorzorg verzocht
ramen en deuren gesloten te houden. Om 22.45 uur gaf de brandweer het
sein brand meester.

Omliggende panden hebben geen gevaar gelopen. Aan de overkant van het
water de Giessen, aan de Neerpolderseweg, heeft de brandweer van
Hardinxveld-Giessendam woningen beschermd tegen vonken die overwaaiden.
In totaal waren vier korpsen (ongeveer 40 personen) actief bij de
bestrijding van de brand, van de korpsen Giessenburg, Arkel, Hoornaar
en Hardinxveld-Giessendam. De milieudienst heeft onderzoek gedaan naar
de aanwezigheid van asbest rondom het pand en rondom de woningen aan de
overkant van het water de Giessen. Omdat het waarschijnlijk om asbest
gaat, heeft de brandweer de doorgaande wegen aan de Bovenkerkseweg en
de Neerpolderseweg en auto's schoongespoten. Dinsdag 8 maart worden de
overige asbestdeeltjes opgeruimd. De gemeente is vanaf 08.30 uur
bereikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen op nummer

Bron: Politie Zuid-Holland-Zuid