In een kassencomplex aan de Waleweg in
Strijen heeft op zondagavond 21 januari brand gewoed. Het ging om
een middelbrand die later werd opgeschaald naar grote brand.
Omstreeks 16.30 uur kwam bij de Gemeenschappelijke Meld Centrale
(GMC) de melding binnen van de eigenaar van de plantenkassen. Hij
ontdekte het vuur. De brand had een aanzienlijke rookontwikkeling
tot gevolg die door de windrichting waaide naar een nabijgelegen
verzorgingstehuis. Door de flinke rookontwikkeling zijn mensen die
in het verzorgingstehuis last van de rook hadden, intern verplaatst
naar een rookvrije vleugel. Er hoefde niet over te worden gegaan
tot ontruiming.

Uit voorzorg was wel ambulancepersoneel
aanwezig om mensen met ademhalingsmoeilijkheden op te vangen. Er is
echter niemand onwel geworden dan wel gewond geraakt. De
brandweerkorpsen van ’s - Gravendeel, Numansdorp en Strijen
rukten uit om de brand te bestrijden. Ook werd een
ademluchtcontainer van de brandweer ingezet waarin de
ademluchtflessen van de aanwezige brandweerlieden werden bijgevuld.
Een adviseur gevaarlijke stoffen kwam ook ter plaatse. Er zijn
diverse metingen verricht om te constateren of er door de brand
gevaarlijke stoffen vrij kwamen. Dit is niet het geval geweest
waardoor er geen gevaar is ontstaan voor de volksgezondheid. De
vermoedelijke oorzaak van de brand is oververhitting van een aantal
assimilatielampen waardoor een isolatiedoek in brand is
gevlogen.

bron:Politie Zuid Holland Zuid