Vrijdagmorgen rond 03.35 uur werd op de Nieuwstraat een brandende
vuilcontainer aangetroffen, die gevaar opleverde voor de aanliggende
panden en de bewoners! De brandweer die snel op de plaats van de brand
was, kon de brandende container snel blussen.

Naar de brandoorzaak
wordt een nader onderzoek ingesteld, waarbij wordt uitgegaan van
opzettelijke brandstichting.

Bron: Politie IJsselland