Zaterdag 28 oktober is de Nationale
Rookmelderdag. De brandweer belt dan bij 50 willekeurige woningen
in het land aan. Wie een werkende rookmelder heeft, maakt kans op
250 Staatsloten. Deze bijzondere actie is het laatste hoofdstuk van
de landelijke

rookmeldercampagne die de brandweer in de
maand oktober gevoerd heeft.

Begin oktober startte de Stichting
Nationale Brandpreventieweek samen met de brandweer en Brandwonden
Stichting een grootschalige rookmeldercampagne. Het doel van de
campagne is tweeledig. Enerzijds wil men mensen stimuleren
rookmelders aan te schaffen; anderzijds wil men mensen die al
rookmelders hebben, wijzen op de noodzaak van het controleren en
vervangen van de batterijen en op het ophangen van rookmelders op
de juiste plek.

Naast radio- en tv-spots bestond de
campagne met name uit voorlichtingsacties van honderden
brandweerkorpsen. Overal in het land zijn brandweerkorpsen de
straat op gegaan om mensen te informeren over de noodzaak van
rookmelders. Op markten, bij winkelcentra en doe-het-zelfzaken
vroegen de brandweerlieden aandacht voor dit simpele maar
levensreddende apparaatje.

Ter motivatie werden mensen die een
rookmelder hebben een beloning in het vooruitzicht gesteld: 250
Gratis Staatsloten. Op 28 oktober is het zover. Wie op deze dag een
werkende rookmelder in huis heeft, maakt kans op die prijs en ook
nog eens op 4 prijzen van elk 100 Staatloten. 50 woningen worden
bezocht door de brandweer. Onder de mensen van wie blijkt dat ze
een werkende rookmelder hebben, worden deze prijzen verloot.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de
campagne heeft aangeslagen. Rookmelderleveranciers en detaillisten
melden een stevige toename van de verkoop van de rookmelders.

Noodzaak

Jaarlijks komen ruim 70 mensen om door
brand. De meeste slachtoffers overlijden tijdens een woningbrand,
waarbij er tweemaal zoveel slachtoffers vallen in woningen zonder
rookmelder dan in huizen met een rookmelder. Dit aantal kan
drastisch omlaag als er in alle huizen rookmelders zouden hangen.
Dat is echter niet het geval: In bijna de helft van de Nederlandse
woningen hangen nog steeds geen rookmelders. En als ze er wel
hangen, doen ze het vaak niet.

bron:Brandwondenstichting