De huidige werkroosters van
brandweerlieden zijn in strijd met Europese en Nederlandse

arbeidswetgeving. Brandweerlieden moeten
nu structureel 6 uur langer werken dan de 48 uur die gemiddeld per
week is toegestaan. Omdat de werkgevers zelf niet met een oplossing
komen, hebben de brandweerlieden nu massaal klachten gestuurd naar
de arbeidsinspectie. De actie is een initiatief van Abvakabo FNV.
In de afgelopen weken ontving de inspectie honderden brieven uit
het hele land.

Verplichte aanwezigheid op de werkvloer
wordt door het Europese Hof als arbeidstijd

aangemerkt. Maar dat is nog niet
doorgevoerd in de roosters van brandweerlieden. Die

zijn daardoor in strijd met de Europese
Regelgeving en het Arbeidstijdenbesluit dat op 1 juni van kracht
werd. Het is dus zeker dat de roosters uiteindelijk moeten
worden

aangepast. Maar werkgevers komen niet in
actie, niet om de roosters aan te passen en ook niet om tekorten
aan personeel op te lossen die hierdoor zullen ontstaan.

De VNG is van mening dat de nieuwe
roosters ook gevolgen moeten hebben voor de beloning van
brandweerlieden. ABVAKABO is het daar niet mee eens. In de
regelgeving is bepaald dat werknemers geen nadelen mogen
ondervinden van de aanpassing. De bond is tegen de gemeente Den
Haag al een procedure gestart over de gevolgen van beloning. De
Rotterdamse rechtbank deed al eerder uitspraak in een zaak die
bandweerlieden daar hadden aangespannen over het werken volgens de
nieuwe roosters. De rechter besliste toen dat werkgevers verplicht
zijn om over te stappen op het nieuwe rooster, maar gaf de
werkgever daarvoor nog even wat tijd. Dat is inmiddels een half
jaar geleden. Er is nu opnieuw een zaak ingediend, omdat de OR in
Rotterdam vindt dat er nu voldoende tijd verstreken is.

bron:FNV