Het aantal vacatures voor IT-gerelateerde
functies is in Nederland het afgelopen half jaar verviervoudigd. De
strijd om IT-personeel verplaatst zich weer naar de showrooms en
reisbureaus. Waar voorheen software ontwikkeling in lage
lonenlanden werd ingezet om de kosten te drukken, wordt er nu ook
aanspraak op gemaakt vanwege de krapte in de markt. Na de bekende
cases van offshoring in India en Oostbloklanden is er een
aantrekkelijk nieuw fenomeen op het IT speelveld verschenen:
Brazilië.

Brazilië is een geschikt land om
software te laten ontwikkelen. Het niveau van IT-kennis en de
Engelse taal is hoog en universitair geschoolde IT-specialisten
zijn ruim voorhanden. Ten opzichte van de traditionele offshore
landen blijken de Brazilianen verfrissend creatief, flexibel en
pro-actief. Amerikaanse bedrijven creëren er dit jaar 60.000
extra IT-banen.

Het Nederlandse softwarebedrijf WEEV werkt
sinds twee jaar met en vanuit Brazilië. Voor een toenemend
aantal aansprekende Nederlandse klanten ontwikkelen zij
gebruiksvriendelijke bedrijfsapplicaties en websites op maat voor
een aantrekkelijke prijs. Analyse van de bedrijfs- en
gebruikersbehoefte, specificatie van de functionele wensen en
projectmanagement geschiedt door ervaren medewerkers van WEEV
Nederland.

De realisatie vindt plaats in het eigen
softwarehuis onder ervaren Nederlands IT-management in het
Braziliaanse Florianópolis. De combinatie van Nederlandse
communicatie met Brazilië en snelle opschaling van
hoogwaardige IT-capaciteit in Brazilië is de basis van het
succes van WEEV: realisatie van het door de klant beoogde resultaat
met een kortere time-to-market.

De focus van WEEV bij de ontwikkeling van
systemen ligt op gemak, aantrekkelijkheid en een hoge mate van
interactiviteit. De Braziliaanse inborst past hier uitstekend bij:
schoonheid, aantrekkelijkheid en creativiteit zit Brazilianen in de
genen. In combinatie met Nederlandse werklust en efficiency maakt
dat een samenwerking met WEEV een uitkomst is voor Nederlandse
bedrijven die of een tekort hebben aan IT-capaciteit of op zoek
zijn naar een bedrijfsapplicatie op maat.

bron:WEEV