De gemeente Breda gaat met welzijnsinstellingen Vertizontaal en Stichting Ouderenwerk Breda duidelijke afspraken maken over de prestaties die geleverd moeten worden.Op deze manier wil Breda beter zicht krijgen op wat welzijnsinstellingen leveren voor de subsidie die de gemeente jaarlijks aan hen verstrekt. Het gaat om een Brabants proefproject waaraan naast de gemeente Breda, ook Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond deelnemen.

Momenteel worden met de welzijnsinstellingen al stappen gezet om te komen tot afspraken wat ze moeten leveren, bijvoorbeeld de openstelling van jongerencentra of de ondersteuning van ouderen. Echter via dit project wil Breda meer ervaring opdoen met een vorm van subsidiëren waarbij nog duidelijkere, meetbare prestatieafspraken verbonden worden aan het verlenen van subsidie.

De vijf Brabantse gemeenten, de B-5, gaan in het proefproject voor minimaal zes welzijnsvoorzieningen scherpe opdrachtomschrijvingen en duidelijke prestatie- en prijsafspraken maken. Het gaat bijvoorbeeld om jongerenwerk, bewonersondersteuning en ouderenadviseurs. Verder is het de bedoeling dat de welzijnsdiensten zowel inhoudelijk als financieel goed verantwoord worden. Het project duurt twee jaar.

Op jaarbasis verstrekt de gemeente Breda ongeveer 21 miljoen euro aan verschillende welzijnsorganisaties. Hiermee wordt bijvoorbeeld maatschappelijke opvang geregeld, maar ook verslavingszorg, volksgezondheidsprojecten, maatschappelijk werk, ouderenwerk en volwasseneneducatie.

De gemeente Tilburg coà¶rdineert het project en de provincie Noord-Brabant verleent financiële en inhoudelijke ondersteuning. Daarnaast werken de B5-gemeenten in dit project samen met Brabantse Hogescholen en de Universiteit van Tilburg.

bron:Gemeente Breda