Publieke kennisinstellingen
(universiteiten, HBO’s en onderzoeksinstellingen), overheid
en het bedrijfsleven willen nog intensiever gaan samenwerken om de
maatschappelijke waarde en de benutting van kennis te vergroten. De
kennisinstellingen en bedrijven hebben daartoe op 15 maart 2007 een
verklaring aangeboden aan minister Van der Hoeven (Economische
Zaken) en minister Plasterk (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Op het congres ‘De kunst van
verzilveren’ tekenden, onder leiding van het
Innovatieplatform, de VSNU, HBO Raad, VNO-NCW, MKB-Nederland,
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO),
Technologiestichting STW, Platform Bèta Techniek, TNO en de
Associatie van Grote Technologische Instituten (GTI’s) een
intentieverklaring om gezamenlijk valorisatie binnen de Nederlandse
kenniseconomie verder te ontwikkelen. Zij zetten daarmee de stap om
in dialoog met het nieuwe kabinet te komen tot een innovatieve en
ondernemende economie.

Valorisatie is de term die wordt gebruikt
om de benutting van kennis en het creëren van maatschappelijke
en economische waarde te bevorderen. Nederland wil innovatie en de
kennisintensieve samenleving uitbouwen en ten volle benutten.
Daarvoor moet de aanwezige kennis bij universiteiten en
hogescholen, optimaal wordt gebruikt: de samenwerking tussen
kennisinstellingen, bedrijven en overheid moet verder worden
bevorderd. Vanaf de start van het Innovatieplatform is
geconstateerd dat dit proces extra ondersteuning kan gebruiken. De
kennis stroomt nog niet op ieder gebied voldoende door naar
bedrijfsleven en maatschappij.

In hun verklaring roepen de
kennisinstellingen en het bedrijfsleven de overheid op dit
initiatief kracht bij te zetten. Dit gebeurde op het congres
‘De kunst van verzilveren’ waar valorisatie centraal
stond. Het congres werd georganiseerd door het Innovatieplatform,
het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging van
Universiteiten (VSNU) en het Platform Bèta Techniek.

Tijdens de bijeenkomst werden
verschillende lopende initiatieven en ‘best practices’
op het gebied van valorisatie in de spotlights gezet door
presentaties, workshops, een kennismarkt en diverse
netwerkmomenten. Het congres past in de actielijn die is uitgezet
door het Innovatieplatform. Samen met kennisinstellingen,
bedrijfsleven en overheid is de afgelopen tijd gezocht naar kansen
voor en knelpunten bij de valorisatie van onderzoek. Dit leidde
eerder onder meer tot het Innovatieplatform-advies
“Verzilveren van kennis; de valorisatie van universitaire
kennis”.

bron:OCW