Snelle internetverbindingen komen najaar 2005 binnen handbereik voor ondernemers in Amersfoort. Met provinciale steun wordt de stichting Parkmanagement Amersfoort opgericht, die op drie bedrijventerreinen het voorbereidende werk treft voor aansluitingen van bedrijven op het glasvezelkabelnet.

"Bijzonder aan dit project", aldus gedeputeerde Mik (portefeuillehouder economische ontwikkeling) "is de gelijktijdige introductie van parkmanagement op maar liefst drie bestaande bedrijventerreinen, met daarbij de mogelijkheid tot uitbreiding naar alle bedrijvenlocaties in Amersfoort. Doelstelling is dat ondernemers op de Isselt, Hoef en Calveen gezamenlijk het beheer voeren over deze bedrijvenlocaties en met elkaar afspraken maken over de inkoop van diensten op het gebied van ICT-infrastructuur, afvalinzameling, groenvoorzieningen en beveiliging. Het afsluiten van een collectief abonnement op breedbandinternet is een interessante bonus die aantrekkelijke, financiële voordelen oplevert voor de betrokken bedrijven. De stichting parkmanagement begeleidt dit proces van `vraagbundeling'. Duurzaam beheer van bedrijventerreinen krijgt zo met hulp van de provincie Utrecht een stevige impuls".

Gedeputeerde Staten ondersteunen de start van deze stichting met een bijdrage van 25.000 euro. Daarmee neemt de provincie Utrecht de helft van de voorbereidingskosten voor haar rekening.De stichting is een initiatief van Xcellent Automatisering en Van Hoogevest Beheer. Het initiatief wordt verder ondersteund door de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland en de gemeente Amertsfoort.

Parkmanagement in Lopik
Ook in de gemeente Lopik starten de ondernemers met steun van de provincie Utrecht een stichting Parkmanagement. De afspraken voor gezamenlijk beheer zijn à©à©n van de actiepunten in een programma voor het opwaarderen van het lokale bedrijventerrein. Ook hier speelt de gedachte een centrale rol dat daarmee de levensduur van een bedrijventerrein verlengd wordt. De stichting regelt in eerste instantie de collectieve beveiliging. Invoering is vanaf najaar 2005. De provinciale bijdrage bedraagt 25.000 euro.

Overige economische initiatieven die met financiële steun van de provincie gerealiseerd worden, zijn: Week van de Techniek in Utrecht/Amersfoort en een project voor verbetering van de positie op de arbeidsmarkt van allochtone vrouwen (Centrum Beroepsondersteuning en Advisering, Utrecht).

bron:Provincie Utrecht