Er komt een nationaal platform dat gaat
zorgen voor een soepele onderlinge koppeling van
breedbandnetwerken. Vrijdag 8 december 2006 hebben diverse
marktpartijen samen met de 13 gemeenten van Stedenlink en het
ministerie van EZ hiertoe besloten. Onder de naam BreedNed zal het
platform direct na de jaarwisseling van start gaan.

Nederland loopt vooraan in de
breedbandontwikkeling, mede dankzij de concurrentie tussen ADSL en
kabelinternet. Daar komen steeds meer lokale maar ook grootschalige
commerciële glasvezelinitiatieven bij. Leveranciers van
hoogwaardige breedbanddiensten, bijv. in de sectoren zorg,
onderwijs of veiligheid, hebben in toenemende mate moeite met het
transporteren van hun innovatieve diensten door deze verschillende
netwerken. Terwijl die diensten juist zorgen voor de toegevoegde
waarde van breedband voor onze samenleving. Vaak is er meer nodig
dan een standaard internetkoppeling. Veilig en betrouwbaar
transport door allerlei netwerken vraagt veel inspanning,
afstemming en deskundigheid. BreedNed wordt nu opgericht om dit op
te lossen.

Grote aanbieders als KPN, Essent Kabelcom
en Reggefiber/Eurofiber verklaarden zich samen met leveranciers als
Cisco en PacketFront bereid achter dit initiatief van Stedenlink te
scharen. Desgevraagd verklaarde ook het ministerie van EZ en het
Nederlands Normalisatie Instituut zich bereid tot deelname, net als
de vele aanwezige gemeenten en publieke instellingen. Grote
content-aanbieders als de NOB zien in dit initiatief een
belangrijke stap voorwaarts om de nieuwe generatie, technisch
veeleisende breedbanddiensten straks bij mensen thuis te kunnen
brengen.

bron:Stedenlink