Volgens minister Hirsch Ballin was de
informatieverstrekking van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding aan Tweede Kamerlid Wilders geen poging om
zijn vrijheid van meningsuiting te beperken. Dit schrijft minister
Hirsch Ballin (Justitie) aan de Tweede Kamer. De brief gaat over
het gesprek tussen Wilders en de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding (NCTb).

In principe wordt niet gecommuniceerd over
beveiligingsmaatregelen en gesprekken met beveiligde personen. De
minister wil echter kanttekeningen plaatsen bij de beeldvorming in
de media.

Informatiewinning

Na de gewelddadige reacties in enkele
islamitische landen op de publicatie van spotprenten in een Deens
dagblad, volgt de NCTb intensief de media en het internet.

Hiermee wil de NCTb er op tijd achter
komen of bepaalde uitspraken of gebeurtenissen gevolgen kunnen
hebben voor de Nederlandse (veiligheids)belangen.

Ook de reacties in vooral Arabischtalige
en Iraanse media op de uitspraken van Wilders over de Koran zijn
onderzocht.

Gesprek

Aan Wilders is gevraagd of hij over de
bevindingen geïnformeerd wilde worden. Volgens Hirsch Ballin
gaf Wilders aan 'graag te willen ingaan op dit aanbod'.

Tijdens de presentatie kreeg Wilders een
overzicht van de reacties. In Arabischtalige en Iraanse media waren
dat er enkele honderden. Deze varieerden van een oproep Nederland
te boycotten tot anonieme doodsbedreigingen tegen Wilders.

De analist die de toelichting bij de
presentatie verzorgde, stelde vast dat Wilders' uitspraken over de
Koran in het Midden-Oosten vrijwel alleen negatieve emoties
opriepen en geen intellectueel debat op gang brachten. Hij merkte
vervolgens op dat Wilders hetzelfde zou kunnen zeggen zonder deze
emoties op te roepen.

Coördinator Joustra heeft toen
ingegrepen door aan te geven dat de NCTb geen oordeel past over
uitspraken van politici en dat de opmerking als buiten de orde
beschouwd moest worden.

Na het gesprek

Wilders toonde zich 'zeer erkentelijk'
voor de presentatie, aldus Hirsch Ballin. Wilders verzocht ook in
de toekomst zo snel mogelijk te worden geïnformeerd als zijn
uitspraken in het buitenland aanleiding tot commotie geven. Hij zou
daaraan geen ruchtbaarheid geven.

Hirsch Ballin stelt vast dat de
presentatie van de NCTb een informatief karakter had en dat er geen
enkele reden is om de informatieverstrekking aan Wilders op te
vatten als een poging zijn vrijheid van meningsuiting op enigerlei
wijze in te perken.

De minister 'betreurt het dat bij de heer
Wilders op een later moment blijkbaar alsnog die indruk is
ontstaan'.

Bron:MinJus