De Brigade Buitenlandmissies (BBM) van de
Koninklijke Marechaussee is met 302 man bijna gevuld. Ook is er
inmiddels een akkoord met de vakbonden voor militair personeel over
de termijn van plaatsing, zo maakte minister Eimert van Middelkoop
vanavond bekend.

Tijdens algemeen overleg met de Vaste
Commissie voor Defensie in de Tweede Kamer liet de bewindsman weten
dat de marechaussees voor maximaal 2,5 jaar bij de BBM kunnen
worden geplaatst. In die tijdspanne kunnen twee uitzendingen plaats
hebben. “De poorten van de KMar gaan steeds verder naar
buiten”, aldus Van Middelkoop.

Hij stelde tevens dat twee recente
rapporten hebben geleid tot een noodzakelijke cultuuromslag bij de
Koninklijke Marechaussee. De maatregelen die zijn genomen naar
aanleiding van het Beleidsplan 2010 en het rapport Cultuur en
Integriteit vormen volgens Van Middelkoop ‘pilots’ voor
de rest van Defensie. “De KMar gaat niet z’n eigen weg,
maar effent eerder het pad voor de andere krijgsmachtdelen”,
zo pareerde hij een opmerking van Angelien Eijsink (PvdA).
“Van het verbetertraject is nu de helft gerealiseerd, terwijl
het een vijfjarenplan betreft. We zijn echt een slag
opgeschoten.”

bron:MinDef