(Persbericht) Recent heeft Saskia Naber haar boek ´Natuurlijk Zien en de Batesmethode‘˜ gelanceerd. Naber omschrijft in haar boek dat goed zien en goed blijven zien afhankelijk is van de wijze waarop de ogen worden gebruikt. Door de juiste zie-gewoontes toe te passen houden mensen hun zicht in stand en kan het zelfs worden verbeterd. Het boek omschrijft op heldere wijze de methode van dr. Bates, een Amerikaanse oogarts die in het begin van de 20e eeuw met vernieuwende inzichten opzien baarde binnen de oogheelkunde. Naber beoogt met haar nieuwe boek meer publiciteit te genereren voor het natuurlijk goed zien in Nederland. Het boek ´Natuurlijk Zien en de Batesmethode‘˜ is bij de online uitgever Pumbo.nl verkrijgbaar als e-book en geprint boek.

Bijna iedereen gaat vroeg of laat aan de bril terwijl dat heel vaak niet nodig is.

à¢â‚¬Å“Ik blijf me verbazen over hoe snel mensen kiezen voor een brilà¢â‚¬, stelt Saskia Naber, auteur van het boek ´Natuurlijk Zien en de Batesmethode‘˜. à¢â‚¬Å“Zodra het zicht ook maar iets afneemt spoedt Nederland zich massaal naar de opticien. Zowel kinderen als volwassenen lijken zich snel te verzoenen met een bril of contactlenzen. Het gevolg is dat 10% van de 10-jarige kinderen in Nederland al een bril draagt en dat dit percentage snel doorgroeit naar 95% op 55-jarige leeftijd. Bijna niemand weet dat er ook andere oplossingen zijn. Echt jammer, want in veel gevallen is een bril niet nodig. Vandaar ook mijn boek, ik wil mensen blijvend attenderen op de alternatieven. Met de methode van dr. Bates kan al snel vooruitgang worden geboekt. Ook ogen die door het vele turen naar het beeldscherm op slot zitten krijgen met de aanwijzingen en tips uit het boek weer voldoende energie.à¢â‚¬

Over de Batesmethode

´Ogen laten doen waarvoor ze zijn bedoeld, dan functioneren ze op hun best‘˜, dat is de stelling van dr. Bates. William Horatius Bates leefde van 1860 tot 1931 en was een gerenommeerd oogchirurg. Bates is zijn eigen weg gegaan toen hij zich niet meer kon verenigen met de werkwijze van de conventionele oogheelkunde. Bates ging ervan uit dat wazig zicht een signaal is van ons lichaam: blijkbaar doen we dan iets wat het natuurlijke zicht belemmert. Om de waas op te heffen dient men terug te gaan naar de natuurlijke zie-gewoontes. Om het visuele systeem te ontspannen liet Bates bijna al zijn patiënten drie dingen doen: palmeren, zonnen en zwaaien. Bates heeft gedurende zijn leven heel veel onderzoeken gedaan. Als wetenschapper heeft Bates die nauwkeurig vastgelegd. Een aantal van zijn conclusies werd gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften.

Boek verkrijgbaar bij online uitgever Pumbo.nl

Het boek van Saskia Naber is verkrijgbaar op de website van online uitgever Pumbo.nl: http://www.pumbo.nl/boek/NatuurlijkZienBatesmethode. Pumbo.nl is ontwikkeld door Vior Webmedia. Met Pumbo.nl ondersteunen zij een platform die zowel in de opkomende vraag naar digitale boeken voorziet, als in de traditionele wijze van geprinte boeken. Met Pumbo.nl worden beide verkoopkanalen optimaal ingezet.