(Persbericht) IBISapps-tool maakt rendement van duurzaamheidinvesteringen inzichtelijk

Leidschendam, 7 juni 2011 Brink Groep breidt de IBISapps-oplossing uit met LEAF, om de financiële consequenties van investeringen in duurzamer vastgoed inzichtelijk te maken. Met LEAF kunnen zowel opdrachtgevers als gebruikers in de initiatieffase van projecten rekenen aan de balans tussen mogelijke investeringen in duurzaamheid en de invloed daarvan op het rendement en de marktwaarde. Daarmee vergroot deze applicatie de transparantie bij beslissingen over herbestemming van leegstand vastgoed.

Afstemming vraag en aanbod
In Nederland staat ruim zeven miljoen vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak aan kantoorruimte leeg. Dit aanbod sluit niet aan op de behoefte en wensen van de meeste huurders. Daarom introduceert Brink Groep de IBISapps-tool LEAF, die beleggers, woningcorporaties en huurders transparant inzicht biedt in alle financiële consequenties van mogelijke duurzaamheidinvesteringen. Zo kan men samen de beste balans vinden tussen duurzaamheidwensen, kosten, kwaliteit en lange termijn rendement.

Duurzaamheid in relatie tot marktwaardering
LEAF is ontwikkeld om zowel opdrachtgevers als gebruikers te helpen om de duurzaamheid van bestaande gebouwen te kunnen vergelijken met de markt. De applicatie maakt namelijk een directe vertaling naar het energielabel, BREEAM-NL Bestaande Bouw en Gebruik scores, of Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) van de International Sustainability Alliance. LEAF maakt een analyse van de huidige duurzaamheidscore en komt vervolgens met een advies over mogelijke upgrademaatregelen voor het gebouw en de technische installaties, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.

Bestaande kantoorvoorraad herontwikkelen
"De komende jaren moet veel leegstaand vastgoed worden herontwikkeld om al het ongebruikte aanbod beter aan te laten sluiten op de veranderde marktvraag", zegt Woud Jansen, senior kostendeskundige van Brink Groep, die samen met Peter Korst, senior adviseur vastgoed en gebiedontwikkeling, de tool ontwikkelde. "Met LEAF willen wij de transparantie van het besluitvormingsproces over de verduurzaming van bestaand vastgoed voor alle betrokkenen vergroten. Als onderdeel van IBISapps is LEAF een laagdrempelig toegankelijke analyse- en adviestool, die alle duurzaamheidverbeteringen vertaalt naar een financieel onderbouwde businesscaseà¢â‚¬, aldus Jansen.

Over Brink Groep
Brink Groep levert al ruim 30 jaar management, advies en automatisering voor bouw, huisvesting en vastgoed. De ervaren adviseurs van het bedrijf helpen klanten bij het beter voorbereiden, uitvoeren en managen van projecten, vanaf de eerste ideeën tot en met de exploitatiefase. Op automatiseringgebied is het bedrijf al jarenlang marktleider in het ontwikkelen en leveren van software voor calculaties en onderhoud. De IBIS-applicaties van Brink Groep ondersteunen het totale bouwproces, inclusief de integratie met Autodesk ontwerpsoftware, Microsoft bedrijfssoftware en ERP-systemen.
Meer informatie is te vinden op:
http://www.brinkgroep.nl
http://www.ibisapps.nl
http://www.ibis.nl