SP Tweede-Kamerlid Arda Gerkens vindt het voorstel van minister Brinkhorst om een stop te zetten op de subsidie voor groene stroom bijzonder ongelukkig. Volgens de regering is het beleid om de energieproductie minder vervuilend te maken, te succesvol. Brinkhorst wil geen stap mà©à©r maken dan Europa hem opdraagt. Gerkens: "Door de rem te zetten op een zeer positieve ontwikkeling, frustreert de minister de `vergroening' van de energieproductie."

Al tijden dringt de Kamer aan op de bouw van windparken in de Noordzee. We lopen in Nederland hopeloos achter op dit gebied en komen door de houding van Brinkhorst nog verder op achterstand. Gerkens: "Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de innovatie-economie. De ontwikkeling van windparken en het onderhoud ervan zorgt voor veel arbeidsplaatsen en een toename van kennis in een sector die toekomst heeft. We snijden onszelf dus in de vingers."

Gerkens wil volgende week, als de Tweede Kamer terugkomt van reces, een debat met de minister over zijn plannen.

bron:SP