Minister Brinkhorst van Economische Zaken zal voor de jaren 2006 tot en met 2015
nog dit jaar een productieplafond instellen voor het Groningenveld (Slochteren).
Hij schrijft dit in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid De Krom (VVD).
Daarnaast werkt de minister hard aan de verbetering van het Nederlandse mijnbouwklimaat, onder andere door het aanpakken van `slapende' vergunningen en het actief interesseren van nieuwe spelers die zich in Nederland willen gaan richten op de exploitatie van gasvelden.

Met deze aanpak wil de minister bevorderen dat zoveel mogelijk gas uit kleine
velden wordt gewonnen en het Groningenveld zo lang mogelijk als balansveld kan
worden ingezet.

Momenteel is er sprake van een jaarlijks gemiddeld totaal productieplafond voor
gaswinning van 80 miljard kubieke meter. Dit is sinds de negentiger jaren bedoeld
geweest om kleine velden met voorrang te kunnen produceren en de productie van
het Groningenveld tot een redelijk niveau te beperken. De laatste jaren neemt
het aanbod van gas uit kleine velden significant af. Onder het nationale productieplafond mocht Gasunie de verminderde kleine velden productie compenseren door extra productie uit het Groningenveld en deed dit ook. Uit het oogpunt van voorzieningszekerheid en om zo lang en zoveel mogelijk van de eigen gasvoorraden te kunnen profiteren, vindt minister Brinkhorst dit niet wenselijk. Daarom heeft hij vorig jaar een wetsvoorstel tot wijziging van de Gaswet ingediend waarin hij het nationale productieplafond, waarmee indirect wordt gestuurd op de Groningenproductie, inruilt voor directe sturing via een Groningenplafond. In zijn beantwoording van Kamervragen geeft de minister nu aan dat hij dit plafond vanaf 2006 wil hanteren.

bron:EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular