Minister Remkes (BZK) heeft vandaag in de
Kamer van Koophandel in Den Haag het eerste exemplaar van de
brochure 'Bedrijven en terrorismebestrijding. Wat kan uw bedrijf
ondernemen tegen terrorisme? overhandigd aan de voorzitters van de
MKB-Nederland en Kamer van Koophandel Nederland. De uitreiking van
de brochure vond plaats in aanwezigheid van de Nationaal
Coördinator Terrorismebestrijding, de heer Joustra en
vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties zoals Transport
en Logistiek Nederland (TLN), Vereniging Nederland Distributieland
(NDL/HIDC), verladersorganisatie EVO en de Vereniging van
Particuliere Beveiligingsorganisaties (Vpb).

De brochure geeft aan hoe bedrijven
terroristische dreigingen kunnen herkennen, wat zij kunnen doen om
te voorkomen dat zij een (potentieel) doelwit worden en bij wie ze
terecht kunnen voor meldingen en advies. Tegelijkertijd is een website
gelanceerd en is een uitgebreidere handreiking verschenen. Alle
middelen bevatten een checklist waarmee bedrijven kunnen kijken of
zij voldoende beveiligingsmaatregelen tegen terroristische
aanslagen en dreigingen nemen.

Minister Remkes benadrukte dat overheden
en bedrijven beide een verantwoordelijkheid hebben om maatregelen
tegen terrorisme te nemen. Hij vroeg aandacht voor een goede
publiek-private samenwerking. Overheden en bedrijven moeten elkaar
kunnen vertrouwen en elkaar aanspreken op maatregelen. Minister
Remkes gaf aan dat hij er bewust voor heeft gekozen om bedrijven
niet eenzijdig regels op te leggen. De brochure, handreiking en
website moeten ondernemers helpen bij de beveiliging van hun
bedrijf. De voorzitter van MKB-Nederland, de heer Hermans nam mede
namens de voorzitter van VNO-NCW, de brochure in ontvangst. Hij zei
daarbij dat de brochure een goede eerste stap is om het bewustzijn
van ondernemers voor terrorismedreiging te vergroten. Ondernemers
hebben hiermee praktische tips in handen waarmee de ondernemer kan
beoordelen of zijn bedrijf kwetsbaar is. Hermans wees erop dat
ondernemers niet dagelijks met terrorisme bezig zijn. Terrorisme is
maar één van de risico's waarmee zij te maken kunnen
krijgen. De voorzitter van de Kamer van Koophandel Nederland, de
heer Wöltgens, ziet de Kamers van Koophandel als een schakel
tussen overheid en bedrijfsleven om ondernemers te helpen veiliger
te ondernemen. Dit doen de Kamers door ondernemers bewust te maken
van potentiële risico's. Wöltgens steunt daarom het
initiatief van de NCTb om bedrijven voor te lichten over
terrorisme-(bestrijding) en hen hiermee een handvat te bieden.

bron:NCTB