GEMERT, 08-07-2010 Een recente studie, uitgevoerd in opdracht van ReplaceDirect, heeft uitgewezen dat mannen minder tevreden zijn over de accuduur van hun gsm dan vrouwen. Eà©n van de belangrijkste verklaringen hiervoor is het feit dat mannen hun telefoon vaker in de broekzak bewaren dan vrouwen. Door de hoge temperatuur van het lichaam verminderen de prestaties van de gsm accu namelijk aanzienlijk.

Het onderzoek, dat plaatsvond onder een representatief aantal Brabantse gsm-gebruikers, wees uit dat 20% slecht tot matig tevreden is over de accuduur van het mobieltje. Opvallend daarbij is dat het aantal mannen (75%) dat ontevreden is aanzienlijk hoger ligt dan het aantal vrouwen (25%). Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het grootste deel van de mobiele telefoongebruikers zijn of haar gsm bewaart in de broekzak (41%). Een andere veelgebruikte bewaarplaats is de tas (39%). Op de derde plaats komt de jas (17%).

De hoge ontevredenheid over de gsm accuduur onder mannen kan deels verklaard worden door het gegeven dat mannen hun telefoon eerder in de broekzak opbergen dan vrouwen. In de broekzak worden gsm en accu namelijk sneller warm vanwege de hoge lichaamstemperaturen van 37° Celsius. Accuspecialisten wijzen er al tijden op dat hitte à©à©n van de grootste vijanden van de accu is: onder invloed van warmte vertonen accu's eerder slijtageverschijnselen en kunnen ze minder goed hun capaciteit vasthouden. De menselijke lichaamstemperatuur is hoog genoeg om verder ongevaarlijke chemische reacties in de accu los te maken die de prestaties nadelig beïnvloeden. Een gevolg hiervan is een kortere stand-by tijd van de gsm. In dit opzicht kan gesteld worden dat vrouwen verstandiger omgaan met hun gsm door deze in hun handtas op te bergen.

ReplaceDirect kan mannen concluderend aanbevelen om een koelere bewaarplaats voor de mobiele telefoon te zoeken. Eerdere onderzoeken repten ook al van onvruchtbaarheid als schadelijk effect van de gsm in de broekzak; alle redenen dus om een andere opbergplek te vinden, niet direct op het lichaam. Goede voorbeelden zijn de jaszak of een riemholster.