In het kader van het onderzoek "FICUS" van de Nationale Recherche zijn
twee Nederlandse broers van 40 en 35 jaar uitgeleverd aan Nederland.
Beide broers, zijn door de rechter-commissaris te Rotterdam voor 14
dagen in bewaring gesteld.

De 35-jarige broer is door Suriname uitgeleverd op verdenking van
handel in cocaïne. Hij is vermoedelijk betrokken zijn bij de uitvoer
van cocaïne uit Suriname via Portugal naar Nederland. In dit onderzoek
zijn op 18 januari twaalf verdachten aangehouden, waaronder een
Surinaamse rijsthandelaar.

De 40-jarige broer is op basis van een europees arrestatiebevel op 9
maart aangehouden in Parijs en overgeleverd aan Nederland. Het
vermoeden is dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die
cocaïnetransporten voorbereidde vanuit Suriname naar Nederland. Daarbij
zijn onderhandelingen gevoerd over de aan- en verkoop en het transport
van cocaïne. Tot daadwerkelijke leveringen kwam het niet. Op 2 maart
berichtte het Landelijk Parket dat vier verdachten zijn aangehouden in
dit onderzoek.

Deze man wordt ook verdacht van het witwassen van gelden.

Uit onderzoek naar een geldtransactiekantoor in Rotterdam, waaraan
verdachte feitelijk leiding geeft, is naar voren gekomen dat dit
bedrijf zich bezig hield met het verrichten van money-transfers van
Nederland naar Suriname.

In het onderzoek is vastgesteld dat veelvuldig gebruik is gemaakt van
valse en vervalste facturen. Hiermee zijn grote geldbedragen naar
Suriname verzonden op naam van valse' dan wel `misbruikte' afzenders.
De uitbetaling van de tegenwaarde zou in Suriname zijn verricht door
een bedrijf, waarvan de hoofdverdachte directeur is. Het vermoeden
bestaat dat de uitbetalingen van money-transfers in Suriname hebben
plaatsgevonden via contante gelden, welke vanuit Nederland fysiek naar
Suriname werden gebracht. Naar de herkomst van de gelden wordt nader
onderzoek gedaan.

Voorts is een groot aantal andere overtredingen van financiële wetgeving geconstateerd, waaronder de Wet MOT.

In het onderzoek is een aantal geldtransporten onderschept. Ook is
gebleken dat met enige regelmaat geldtransporten vanuit Nederland naar
Suriname plaatsvonden. Omtrent de herkomst van deze gelden wordt nog
nader onderzoek ingesteld. Vermoedelijk zijn deze gelden van de handel
in en invoer van cocaïne afkomstig. In totaal is de afgelopen jaren
bijna 3 miljoen Euro onderschept. Op 13 december 2004 zijn al twee
verdachten in deze zaak aangehouden. Zij verblijven in voorlopige
hechtenis.

Op 18 januari en 1 maart zijn ook al aanhoudingen verricht in dit onderzoek.

Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket.

Bron: Openbaar Ministerie